Ingen glasåtervinning på Åsättra brygga

Glasåtervinningen på Åsättra brygga har upphört. Till dess en ny finns på plats i FTI:s regi, hänvisar vi till andra återvinningsstationer på Ljusterö.

Glasförpackningar omfattas av den så kallade förpackningsförordningen som innebär att det är producenterna av en förpackning som ansvar för insamlingen. FTI AB ansvarar för uppfyllande av denna lagstiftning i Sverige. Roslagsvatten verkar aktivt för att FTI AB åter ska starta upp insamlingsplatsen för glasförpackningar.

 

Vi beklagar att övertagandet av Åsättras glasåtervinning har dragit ut på tiden.

 

Karta på återvinnningstationer kring Ljusterö.

Bild
Skiss med mått på hur en vattenmätare ska placeras

Länk till FTIs sida där du kan söka fram återvinningsstationer