Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det är bara vatten

Sveriges VA-aktörer går samman i en nationell kampanj för att öka kunskapen om vår viktigaste naturresurs - vatten. Roslagsvatten har krokat arm med över 100 VA-organisationer och kommuner runt om i landet. Tillsammans kommunicerar vid vattnets värde och ger tips för en mer hållbar vattenanvändning. 

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten.

Det är bara vatten.
Det allra viktigaste vi har. 

Läs mer här.