Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om grundvatten

Varför får vi annat vatten i kranen?

Norrvatten utför inkoppling av en ny huvudvattenledning. Aktuell ledning har lagts om pga. Trafikverkets arbeten med breddning av väg 267, Stäketleden. Befintlig huvudvattenledning behöver tas ur drift under arbetet, och för att säkerställa dricksvattentillgången till Knivsta körs Märsta grundvattenverk mot nät under tiden arbetet pågår. Arbetet beräknas ta 5 dagar och under den här perioden kommer Knivsta helt eller delvis förses med vatten från Märsta grundvattenverk.

Under vilken period får vi annat vatten i kranen?

Grundvattenverket körs måndag 4:e februari kl. 08.00 till fredag 8:e februari kl. 16.00. Grundvatten kan finnas kvar i ledningssystemet med några dagars fördröjning efter att verket slutat köras.

Varifrån får vi vatten under perioden?

Under perioden tas grundvatten från Märsta grundvattenverk istället för som i vanliga fall ytvatten från Mälaren. Mer information om Märsta grundvattenverk.

Vilken kvalitet har grundvattnet från Märstaverket?

Grundvattnet från Märstaverket är av hög kvalitet, men det har en annan teknisk sammansättning än ytvattnet (Mälarvattnet). En tabell som visar den tekniska sammansättningen på grundvattnet från Märstaverket finns att ladda ner som pdf-fil.

Vilken hårdhetsgrad har grundvattnet från Märstaverket?

Grundvattnet från Märstaverket har en annan teknisk sammansättning än det vatten som normalt levereras. Grundvattnet är hårt. Det betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium, och att det också i övrigt har en högre salthalt. Hårdhetsgraden är cirka 15 °dH, jämfört med 5-6 °dH för det mjuka vatten som vanligen levereras.

Kommer jag att märka någon skillnad på vattnet?

Du som vanlig konsument kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet. Möjligtvis kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Under perioden då grundvatten levereras kan man tänka på följande:

* Dosera för hårt vatten i tvätt- och diskmaskiner.

* Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra.

* Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten. Kontakta din akvariebutik om du har frågor om detta.

Vilka typer av verksamheter/företag kan påverkas av grundvattnets sammansättning?

Vissa verksamheter/företag använder teknisk utrustning som bedöms kunna påverkas av grundvattnets sammansättning. Det gäller vårdgivare som handhar dialysutrustning, fjärrvärmeanläggningar, tvätterier, livsmedelsproducenter, läkemedelsföretag, zooaffärer som har akvarier samt företag som har reningsutrustning för framställning av ultrarent vatten. Dessa verksamheter/företag har fått förhandsinformation från kommunen om den tillfälliga vattenomläggningen.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du frågor om dricksvattnet i Knivsta kommun är du välkommen att ringa till Roslagsvattens kundservice, telefon: 08-540 835 42.