Genvägen

Uppdatering 2018-09-04

Tack för ditt tålamod! 

Vi bygger nu ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp i Bergkullevägen, vilket innebär en begränsad framkomlighet.

Genvägen kommer att grävas av i läge med Bergkullevägen vilket medför att genomfart från Forsbyvägen till Ledingevägen via Genvägen under en begränsad tid, inte kommer att vara möjlig.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär och tackar för ditt tålamod.

Läs mer i brevet som delats ut i området.


Uppdatering 2017-10-19

Nu ska den tidigare öppna schakten på Genvägen vara igenlagd, och biltrafik är nu möjlig längs hela Genvägen. Vi återkommer när vi har mer info om när arbetet fortsätter i området igen.


 

Uppdatering 2017-08-29

Vi har nu glädjen att informera att vi upphandlat en ny entreprenör, Rörproduktion AB. De beräknar att starta arbetet under slutet av denna vecka (35).

Tack för visad förståelse.


Uppdatering 2017-08-08

Efter problem med entreprenören har vi blivit tvungna att säga upp avtalet med dem, vilket innebär att arbetet avstannat. Förhandlingar med ny entreprenör pågår och vi beräknar att arbetet kommer att återupptas under september månad.

Vi beklagar eventuella olägenheter som uppstår.


Idag har vi en avloppsvattenledning längs med Genvägen som för vidare avloppsvattnet från befintliga bostäder till reningsverket. Vi har också en dricksvattenledning som levererar dricksvatten i området. Vi har konstaterat att dessa ledningar inte kommer ha tillräcklig kapacitet när fler bostäder upprättas i området och belastningen ökar på ledningarna. Därför pågår just nu projekteringsarbete för nya ledningar som kan möta det framtida behovet.