Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grundvatten i kranarna under en begränsad period

Under vecka 6 kommer abonnenter i Knivsta att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvattnet, i samband med inkopplingsarbeten längs väg 267Stäketledenbehöver stänga av huvudvattenledningen Knivsta kommun. Arbetena sker på grund av Trafikverkets projekt för breddning av Stäketleden. För att abonnenterna inte ska vara utan vatten kommer Norrvatten istället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk. 

 

Istället för ytvatten från Mälaren, som är mjukt och levereras från Görvälnverket, kommer grundvatten att levereras. Grundvattnet har en mycket hög kvalitet men en annan teknisk sammansättning än ytvattnet. Det klassas om hårt, vilket betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium och har en högre salthalt. Hårdhetsgraden på vattnet är 15dH, jämförs med 5-6 dH för Mälarvattnet. 

 

Grundvattenverket kommer att leverera vatten från måndag den 4:e februari till fredag 8:e februari. Förändringen av vattnet kommer att ske med några dagars fördröjning.  

 

Vanliga konsumenter kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet. Möjlighet kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.  

 

Vid frågor kontakta: 

  • Roslagsvattens kundservice 08-540 835 42 

 

Läs mer på www.norrvatten.se

Här hittar du svar på vanliga frågor som gäller vattenomläggningen.