Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inbjudan till samråd

Knivsta växer. För att möta morgondagens behov av avloppsrening, pågår just nu en förstudie och ett förberedande arbete inför en tillståndsansökan om att öka kapaciteten i Knivsta reningsverk. Roslagsvatten bjuder in till utökad samrådstid.

Utökad samrådstid
En länk till samrådsunderlaget återfinns längst ned på denna sida. Som en del av samrådet kan du skicka frågor/synpunkter till Roslagsvatten. Dessa mejlas till
miljo@roslagsvatten.se eller skickas till Roslagsvatten AB, Box 437, 184 26 Åkersberga.

Frågor/synpunkter inom samrådsprocessen behöver vara Roslagsvatten tillhanda senast måndagen den 20 april 2020.

Samtliga inkomna frågor och synpunkter tas upp och besvaras i samrådsredogörelsen som lämnas in tillsammans med tillståndsansökan till Länsstyrelsen och publiceras på hemsidan.

 

Samrådsunderlag Knivsta avloppsreningsverk.pdf