Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inbjudan till samråd

Knivsta växer. För att möta morgondagens  behov av avloppsrening, pågår just nu en förstudie om att öka kapaciteten i Knivsta reningsverk. Därför bjuder Roslagsvatten in till samråd. Ingen anmälan krävs.

Datum: 28 augusti 2019
Tid: 17.00 - 18.30
Plats: Särsta värdshus, Knivsta


Som en del av samrådet kan du även skicka frågor/synpunkter till Roslagsvatten. Dessa mejlas till miljo@roslagsvatten.se eller
skickas till Roslagsvatten AB, Box 437, 184 26 Åkersberga. Frågor inom samrådsprocessen behöver vara Roslagsvatten till handa senast den 18 september 2019.

Samrådsunderlag Knivsta avloppsreningsverk.pdf