Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Margaretavägen

Längst upp på Margaretavägen pågår exploatering av nya bostäder. Vi behöver bygger ut våra ledningar för att försörja det nya bostadsområdet, även ny väg, gång och cykelväg samt ny vägbelysning kommer att byggas i olika etapper.

Första etappen för VA-ledningar är planerad att påbörjas under juni 2021. Då Margaretavägen är en smal väg måste vi stänga av vägen under tiden vi gräver och vi kommer att leda om trafiken genom att bygga en provisorisk väg för boende, till de som ska till läkarmottagningen samt byggtrafiken.

Klicka på bilden för att förstora

Den andra etappen som omfattar väg, gång och cykelväg samt vägbelysning startats i höst 2021.