Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Opålitlig avstängningsventil (LK580)

Den opålitliga ventilen LK580 ska bytas ut av behörig fackman.

Har du en avstängningsventil kallad LK 580 (se bild nedan) ska den bytas av våtrumsbehörig fackman innan Roslagsvatten kan utföra byte av vattenmätare.

Placering av ventil

Vattenskador som följd

Det händer att avstängningsventilens rattar släpper från sina fästen med svåra vattenskador som följd. Tillverkningen av LK 580 har sedan länge upphört och är inte längre godkänd. LK 580 är omtalad som ”Champagnekorken”.

Fastighetsägare rekommenderas byta ventil

I samband med byte av vattenmätare har Roslagsvatten förbjudit sina montörer att röra dessa avstängningsventiler. Roslagsvatten rekommenderar fastighetsägare som har denna typ av avstängningsventiler installerade i sin fastighet att byta ut dessa.

Meddela i god tid

Kontakta Roslagsvattens kundservice i god tid för avstängning av vatten i samband med byte av avstängningsventil.

Beteckning ventil

Beteckningen LK580 syns tydligt på ventilen.