Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Självfall

I ett självfallsnät rinner spillvattnet till huvudstammen utan föregående pumpning. Det skiljer sig från ett system med LTA-pumpar som pumpar sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen.