Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Taxa och bestämmelser

Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, reningsverk med mera finansieras av kommunens VA-taxa. Taxan beslutas av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna med ett slutresultat på plus/minus noll över tiden.

Grundavgift Vattenmätarstorlek - nominellt flöde

Pris (kr/år)

2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus

5 116

2,5 m3/h i övriga fastigheter

13 919

6 m3/h

38 783

10 m3/h

85 655

15 m3/h

141 568

40 m3/h

295 033

Dagvattenavgift

Pris

1- och 2-bostadshus, fast schablon

591,27 kr/år

0- 10 000 m2

1,19 kr/m2

10 000- 50 000 m2

0,78 kr/m2

50 000 m2 -

0,32 kr/m2

Förbrukningsavgift

Pris/m³

Både vatten och spillvatten

14,50

Enbart vatten

5,80

Enbart spillvatten

8,70

Exempel

En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år.
Fast avgift 5 116 kr, dagvattenavgift 591,27 kr och förbrukningsavgift
(150 x 14,50) 2 175 kr.
Totalt 7 882,27 kr/år.

Alla priser är inklusive moms.

Anläggningsavgift

När ett område är färdigutbyggt, besiktigat och godkänt meddelas förbindelsepunktens läge. Förbindelsepunkten är den geografiska punkt som reglerar ansvarsförhållandet mellan Roslagsvatten och fastighetsägaren. Det är den avgift som är gällande när förbindelsepunkten meddelas som ligger till grund för fakturan. Det spelar således ingen roll när man faktiskt ansluter sin fastighet till den allmänna anläggningen utan avgiften ska betalas när utbyggnaden i området är färdig och det är möjligt att använda den allmänna va-anläggningen.

Länk till information om anläggningsavgiften