Våra reningsverk

Vart tar vattnet vägen när du diskat, duschat eller spolat på toaletten? Det vet vi!

Roslagsvatten har hand om 21 avloppsreningsverk i våra 5 kommuner. Förutom våra egna verk, sköter vi också driften av ytterligare 3 stycken. Det minsta verket är dimensionerat för 40 personer och det största för 40 000.

Vi tar regelbundet prover på ledningsnätet, när avloppsvattnet når reningsverket, under reningens gång och vid utloppet.

Här renas vattnet där du bor

I Knivsta kommun ansvarar vi för 3 reningsverk som tillsammans har kapacitet att behandla avloppsvatten från 13 350 personer. Idag är ca 8 500 personer anslutna till Knivsta, Vassunda eller Lagga reningsverk.