Vattenläcka

Uppdatering 2023-05-26 10.30

Förtydligande. Vattnet är inte farligt. Det kan vara missfärgat, det beror på rost och sediment som lossnar i vattenrören. Detta är inte farligt.

Arbete avslutat
Österåker

Vattenläcka

Just nu arbetar vi med att lokalisera en vattenläcka i Trälhavsvägen vilken kan påverka trafiken. Även intilliggande områden kan beröras.

Arbete pågår
Österåker