Kompostera mera

 

Bild
Personer som står vid ett sopkärl i soprum

Egen kompostjord är guld värt för växterna. Så varför köra bort trädgårdsavfallet, när du kan förvandla dina löv, kvistar, ogräs osv till utmärkt jordförbättring för dina rabatter och odlingar? Att tillföra komposterat organiskt material till jorden regelbundet är det särklass bästa sättet att jordförbättra och det bästa för miljön.

Det finns olika kompostlösningar, alltifrån bokashi till varm- eller kallkompost m.m.. Oavsett lösning är det viktigaste att komposten är tillräckligt stor och att balansen mellan kväve och kol hålls i schack. Det är bättre att välja en något för stor än något för liten kompost och gärna med lock. Det håller borta såväl flugor som råttor. Väljer du en öppen lösning så kan man passa på att odla t ex pumpa på högen så säkerställer man att man vattnar komposten med jämna mellanrum.
Men tänk på alltid kontakta kommunens miljökontor för mer information för att säkerställa om du behöver tillstånd för kompostering.

Och kom ihåg: man får absolut inte kasta sitt trädgårdsavfall i skogen. Det förstör naturmiljön och blir en väldig gödslingseffekt i form av kväve, vilket kan ändra markfloran på ett negativt sätt och kan få invasiva växter att få fäste. Plus att det är olagligt och man kan få böter. Kan man inte kompostera hemma på tomten så ska det köras till kommunens kretsloppscentraler eller få hämtning där du bor, med kärlabonnemang eller efter beställning.