Krav på e-faktura

Krav på e-faktura till Roslagsvatten AB

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 är det ett lagkrav att du som leverantör fakturerar  Roslagsvatten AB fakturera med e-faktura.
Detta beror på att riksdagen har antagit en ny lag om e-faktura till följd av offentliga upphandlingar (SFS 2018:1277). Alla inköp som görs av Roslagsvatten AB, måste därför faktureras med en e-faktura. Undantaget är om inköpet görs som ett avrop från ett avtal som tecknades innan den 1 april 2019 och i vilken inga krav ställts på e-faktura.

Observera att PDF inte är ett godkänt format!

Till dig som redan skickar e-faktura:

Till dig som redan skickar e-faktura betyder detta ingen förändring. Roslagsvatten AB tar emot fakturor via Kofax Fakturaportal. De kan ta emot fakturor från PostNord (Strålfors), BGC, OpusCapita, CGI, InExchange, Maventa, Swedbank, Pagero, ScanCloud, Creditflow, Evry, Basware, Tieto, Palette, Visma Proceedo, Liaison, SHB, Nordea, ELMA, NemHandel & Peppol.

Vi identifieras genom vårt organisationsnummer 556142-2394.

Till dig som inte e-fakturerar och som saknar ett affärsystem för e-faktura:

Du kan logga in via Roslagsvattens fakturaportal www.fakturaportalen.se och skicka upp till 25 fakturor i månaden kostnadsfritt.

Till dig som inte e-fakturerar men som har ett affärsystem för e-faktura:

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör mer din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av en så kallad virtuell skrivare.

För mer information om e-faktura: www.digg.se, www.sfti.se, www.skl.se.