Bild på soptunnor vid hus

Skärgården

Latrinhämtning skärgård

Du kan tillhandahålla latrinkärl själv. Då gäller följande dimensioner för att vi ska kunna hämta ditt kärl: Höjd: 31,5 cm, Bredd: 38,5 cm, Volym: 23 liter, svart engångskärl för insamling av latrin med tättslutande lock.

Bild på latrintunna

Checklista latrinhämtning:

  • Kontrollera att ditt latrinkärl är märkt med fastighetsbeteckning. Om ditt kärl saknar märkning, tex om du tillhandahåller eget kärl, måste du se till att märka ditt kärl med fastighetsbeteckning.
  • Fullt latrinkärl ställs på samma plats ni lämnar ert avfall.
  • Latrinkärlet ska vara uppställt senast kl 06:00 på måndagen i hämtveckan.
  • Latrinkärl får väga max 15 kg styck. Om det väger mer riskerar du att det inte blir hämtat.
  • Kärlet får inte fyllas till kanten. Lämna minst 10 cm kvar till överkanten.
  • Locket ska vara stängt.
  • I kärlet för latrin får avföring och toalettpapper läggas. Det är inte tillåtet att slänga produkter eller kemikalier såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops och plast eftersom detta stör efterbehandlingsprocessen. Eftersom att ditt latrinavfall återförs till kretsloppet som växtnäring är det viktigt att latrinet är fritt från skräp.
  • Plastsäckar får inte användas i latrinkärlet.
  • Alla kärl är engångskärl i plast, förslutningsbara och täta.
  • Volym 23 liter. 

Latrinkärl hämtas efter beställning mot avgift.  

För att du ska få ditt latrinkärl hämtat måste du göra en beställning. Beställningen behöver göras senast torsdag kl. 16.00 veckan innan din ordinarie sophämtning. Beställning görs genom att ringa vår kundservice eller skicka epost på vaxholmavfall@roslagsvatten.se.

Behöver du flera latrinkärl kan du beställa dessa mot avgift genom att ringa vår Kundservice eller maila vaxholmavfall@roslagsvatten.se.

För priser och fler tjänster se prislistan.

Latrinkärl hämtas efter beställning mot avgift. 

För att du ska få ditt latrinkärl hämtat måste du göra en beställning. Beställningen behöver göras senast torsdag kl. 16.00 veckan innan din ordinarie sophämtning. Beställning görs genom att ringa vår kundservice eller skicka epost på osterakeravfall@roslagsvatten.se

Behöver du flera latrinkärl kan du beställa dessa mot avgift genom att ringa vår Kundservice eller maila osterakeravfall@roslagsvatten.se.

För priser och fler tjänster se prislistan.

Dela sidan via e-post