Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Huvudansvarig VA-planerare för Österåkers kommun

Ort: 
Åkersberga
Sista ansökningsdatum: 
söndag, augusti 16, 2020

Nu söker vi dig som är en erfaren VA-planerare/strateg vars huvudsakliga uppgift blir att arbeta med utredning, planering och utformning av VA-anläggningar i såväl nya som befintliga utbyggnadsområden som exploateringar, omvandlingsområden mm. Du kommer vara en del av ett team på ca. 15 medarbetare på avdelningen Projektering. Även om du arbetar självständigt med dina uppdrag och ansvarsområden finns det i teamet och övriga delar av Roslagsvatten stor samlad kunskap och alltid någon att bolla dina utmaningar med.

Arbetsuppgifter

 • Bevaka att helheten avseende nuvarande och framtida behov tillgodoses vid planering, dimensionering och   utformning av VA-anläggningarna.
 • Arbeta med framtagande av översiktlig långtidsplanering av VA-system för Österåkers kommun.
 • Delta aktivt i framarbetande av krav utifrån VA-perspektivet i detaljplaner tillsammans med kommunen samt övriga aktörer.
 • Vara delaktig i remissvar och tekniska kundfrågor från exempelvis kommun och privatpersoner.
 • Agera som projekterings-/utredningsledare internt för externa uppdrag tillsammans med konsulter, exploatörer, entreprenörer, kommuntjänstemän, fastighetsägare etc.
 • Vara delaktig i framtagande av policys/riktlinjer för VA-frågor.
 • Vara med att precisera byggherrens krav och önskemål på utformning av VA-anläggningar.
 • Följa upp att gällande lagstiftning, beslutade riktlinjer/policys följs inom de projekt du är delaktig i.

Din profil

 • Relevant teknisk akademisk utbildning och gedigen relevant yrkeserfarenhet.
 • Erfarenhet av att arbeta på ett konsultbolag, en kommun, arbete på eller mot en entreprenad och/eller varit delaktig i exploateringsprojekt.
 • Meriterande är erfarenhet av GIS-baserade program/CAD-baserade projekteringsverktyg.

Vi söker dig som är intresserad av strategifrågor och utformning av VA-system i detaljplaner, översiktsplaner samt exploateringar. Du är van att självständigt driva dina delar i projekt och utredningar enligt uppställd budget, inom befintliga regelverk och upprättad tidplan. Du är en ”lagspelare” med dina kollegor, kunder och andra externa kontakter och med din professionella framtoning och ditt respektfulla sätt bidrar du aktivt till att skapa en bra arbetsmiljö omkring dig. För att lyckas i rollen behöver du vara en person som är trygg i dig själv och duktig på att framföra dina åsikter på ett konkret sätt, skriftligt såväl som muntligt.

Villkor: Tillsvidareanställning på heltid, flexibla arbetstider och friskvårdserbjudande. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras före anställning enligt 3 kap. i säkerhetsskyddslagen.

Ansökan

För frågor kring rekryteringsprocessen går det bra att höra av sig till rekryteringskonsult Carl Isaksson på 072-219 87 00 alternativt carl.i@upgraded.se.

Frågor om tjänsten hänvisas till Planering- och projekteringschef Maria von Scherling, 08-580 835 84, maria.vonscherling@roslagsvatten.se

Fackligt ombud för Vision, Rose-Marie Gauffin och för SACO, Caroline Lundberg och Carina Asp, nås via Roslagsvattens växel på telefonnummer: 08-540 835 00.

Sista ansökningsdag är 2020-08-16. 

Om Roslagsvatten

Som vi ser det, har vi på Roslagsvatten ett stort och viktigt uppdrag - att möjliggöra hållbara samhällen. Det handlar om att se till att det kretslopp som tjänat oss i miljoner år kan fortsätta göra sitt jobb, så att våra barnbarn kan ta del av en av världens vackraste miljöer. Idag distribuerar vi dricksvatten, renar avloppsvatten och ansvarar för insamling av hushållsavfall samt driver återvinningscentraler i några av de mest expansiva kommunerna i Stockholm- och Uppsalaområdet. Roslagsvatten är ett kommunägt bolag med drygt 140 trevliga, nyfikna och kompetenta medarbetare och har sitt huvudkontor i Åkersberga, i nära anslutning till Roslagsbanan.