Ledningsgrupp

Roslagsvattens ledningsgrup
Bild
Bild på Christian Wiklund
  Christan Wiklund
Verkställande direktör
Bild
Bild på Marie-Louise Scanlan
  Marie-Louise Scanlan
Kontorschef
Bild
Bild på Anders Henriksson
  Anders Henriksson
Strategi och utveckling
Bild
Bild på Mattias Skarelius
  Mattias Skarelius
Bolagsjurist
Bild
Bild på Maria Apple
  Maria Apple
Ekonomi- och HRchef
Bild
Bild på Frida Österdahl
  Frida Österdahl
Chef Miljö och kvalitet
Bild
Bild på Bo Koller
  Bo Koller
Chef VA-försörjning
Bild
Bild på Crister Bäckström
  Crister Bäckström
Chef VA-utveckling
Bild
Bild på Peter Nyström
  Peter Nyström
Chef Avfall och återvinning
Bild
Bild på Charlotte Periasamy
  Charlotte Periasamy
Chef kundrelationer