Bilder och film

Margretelunds nya reningsverk byggs med nya tekniska lösningar när det gäller reningsmetod. Men även med en modern och spännande arkitektur och design. Reningsprocesserna kommer att ligga dolda under jord men där man som besökare kan se på processen via takfönster. Området öppnas också upp och görs lättillgängligt för besökare. Varför inte ta en fika ovanpå reningsverket? Eller låta barnen åka pulka på vintern?

Bild
Margretelunds nya reningsverk
Bild
Margretelunds nya reningsverk översikt
Bild
Margretelunds nya reningsverk översikt

 

Bild
Margretelunds nya reningsverk översikt