Bild på brygga med rep

Vatten och avlopp

Miljötips

Det finns mycket du kan göra själv för att förbättra både din närmiljö och den framtida! Under det här kapitlet har vi samlat några effektiva men ganska okända tips. 

Bild
Bild på smutsig bakruta på bil

Det mest miljövänliga du kan göra är att tvätta din bil i en automattvätt eller för hand i en tvättplats på en fordonstvätt. Då renas tvättvattnet genom olje- och slamavskiljare innan det släpps till avloppsreningsverket.

Näst bäst är att tvätta bilen på en gräsmatta eller på grus så att vattnet kan sjunka ner i marken. Föroreningar bryts nämligen ner snabbare i mark än i vatten. Om du tvättar bilen på en gräsmatta eller en grusplan använd inte avfettningsmedel. Ta istället såpa. Det funkar lika bra!

Tvättar du bilen direkt på gatan rinner det ner tungmetaller, olja och andra föroreningar i dagbrunnarna som sedan rinner ut i sjöar och vattendrag - helt i onödan.

Tips när du tvättar bilen

 • Tvätta bilen i en automattvätt eller vid en fordonstvätt.
 • Använd miljömärkta produkter. Såpa fungerar utmärkt.
 • Använd så lite avfettning som möjligt.
 • Vaxa bilen några gånger per år, då blir den inte smutsig lika snabbt.
 • Lämna använd motorolja och glykol till en miljöstation! Dessa ämnen är skadliga både för naturen och för mikroorganismerna i reningsverket.

All färg är farligt avfall och det är därför viktigt att du tar hand om det på rätt sätt. Det gäller även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig. Särskilt farligt är kadmium som finns i flera konstnärsfärger.

När du målar väggarna, kan du enkelt se till att rollers och penslar görs rent på rätt sätt och att färgrester, rengöringstrasor och kemikalier tas omhand. Lösningsmedel, tomma tuber, färgrester, rengöringstrasor, torkpapper och dukrester räknas också som farligt avfall och får aldrig hamna i avloppet eller i de vanliga soporna.

Du gör en stor skillnad när du lämnar in farligt avfall till en återvinningscentral eller miljöstation!

Så här målar du med minsta möjliga påverkan på miljön

 • Måla med miljömärkt färg
 • Spola aldrig av rollers, penslar och andra verktyg under kranen
 • Häll aldrig ut överbliven färg och lösningsmedel i avloppet
 • Lämna farligt avfall till en Återvinningscentral eller miljöstation
 • Om du tar en paus från målandet och ska måla senare med samma färg, är ett bra tips att lägga penseln eller rollern i en tätförsluten plastpåse. Då behöver den inte rengöras mellan gångerna
 • Undvik färg som innehåller kadmium! Kadmium är en giftig tungmetall som kan tas upp av växter och föras vidare till djur och människor

Konsten att göra rent en pensel

 • Skölj penseln i en burk med vatten eller lösningsmedel
 • Torka av penseln på en tidning, ett papper eller en trasa tills den är fri från färg. Upprepa vid behov
 • Lämna burken med tvättvatten eller lösningsmedel som farligt avfall
 • Märk burken med innehåll

När du är klar och inte vill återanvända verktygen

När du har målat klart, låt färgen torka in i penseln eller rollern och lämna den sedan som farligt avfall. Samma sak gäller för rollertråg. En roller innehåller så mycket färg att det nästan är omöjligt att få den ren utan att spola av den. Därför är det mycket bättre att hela rollern lämnas som farligt avfall och inte används igen.

Tack för att du lämnar in följande som farligt avfall:

 • Överbliven färg.
 • Rollers och penslar med intorkad färg (En roller innehåller så mycket färg att det nästan är omöjligt att få den ren utan att spola av den. Därför är det mycket bättre att hela rollern lämnas som farligt avfall och inte används igen.)
 • Rollertråg med intorkad färg
 • Trasor/torkpapper med färg eller lösningsmedel
 • Tvättvatten och lösningsmedel som man använt för att göra rent penslar i
 • Överbliven lacknafta och andra lösningsmedel
 • Tomma färgburkar med intorkad färg kan lämnas till metallåtervinningen

Fett är ett stort problem när det hamnar i avloppet. Både animaliskt och vegetabiliskt fett stelnar och fastnar i ledningarna.

Göra tvål av oljan?

Det kanske låter konstigt, men om du vill går det faktiskt att göra egen tvål av vegetabilisk olja. Se till att oljan är silad och ren innan du använder den. Det finns olika instruktioner på nätet som du kan vägledas av.

Varför kan man spola ner tvål i avloppet?

Tvål består av både fettlösliga och vattenlösliga ämnen och har därför inte några problem med att följa med avloppsvattnet till reningsverket utan att fastna. Rent matfett och olja däremot har mycket sämre förmåga att lösa sig i vatten, och kommer därför i större utsträckning bli kvar i ledningarna och orsaka stopp. 

Verksamheter

Om du driver en verksamhet där det uppkommer matfett finns det en del saker du behöver tänka på. Klicka på länken nedanför för mer information.

Klicka här för mer information som verksamhetsutövare 

 • Garage i anslutning till bostäder, som t ex samfällighets- eller bostadsrättsgarage, utan spolmöjligheter eller tappkran, ska i första hand vara avloppslösa. Dessa har i allmänhet få fordonsrörelser och eventuellt smältvatten hinner avdunsta. En avdunstningsränna kan ta hand om mindre mängder vatten.
 • Alla garage med spolmöjlighet/tappkran, eller där större mängder smältvatten kan uppstå, ska vara utrustade med slam- och oljeavskiljare. Avloppsvattnet ska efter oljeavskiljare ledas till spillvattennätet.
 • Offentliga garage, parkeringshus, bussgarage och liknande ska, om det finns avlopp, ha oljeavskiljare och vara anslutna till spillvattennätet.
 • Oljeavskiljaren ska vara dimensionerad så att utgående vatten till spillvattennätet maximalt innehåller 50 mg olja per liter mätt som oljeindex.
 • Larm ska finnas till oljeavskiljaren, både optiskt och akustiskt. Larmet ska kontrolleras varje månad.
 • Tömning av hela oljeavskiljaren, d.v.s. topp- och bottentömning/sugning (olja, slam och vatten), ska ske minst 1 gång varje år. Efter tömning ska oljeavskiljaren återfyllas med vatten för att avskiljaren ska fungera som det är tänkt. Bedömning om förändrad tömningsfrekvens eller enbart toppsugning kan ske i det enskilda fallet.
 • Tömningskontrakt ska tecknas med godkänd entreprenör. Tömningskontrakt innebär att man skriftligen gör ett avtal om tömning av slam- och oljeavskiljaren med en tömningsentreprenör som är godkänd av länsstyrelsen att transportera farligt avfall.
 • Avskiljarsystemet, d.v.s. slam- och oljeavskiljare ska besiktas minst vart femte år av fackkunnig personal enligt SS EN 858-2.
 • Om garagegolvet behöver rengöras ska detta i första hand ske genom torrstädning. Om garagegolvet behöver skuras ska skurvattnet samlas upp och renas innan det leds till avloppet, alternativt tas omhand för rening externt.

Mindre privata garage

Mindre privata garage, exempelvis villagarage, som nyuppförs och som har plats för ett fåtal fordon ska som regel inte ha golvbrunn. Eftersom fordon ska tvättas hos fordonstvättar med extra reningssteg finns det ingen anledning för garage att ha golvavlopp kopplat till det kommunala spillvattennätet. Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas till spillvattennätet eftersom det inte innehåller några behandlingsbara näringsämnen. Det finns också en risk att dagvatten kan tränga in i källaren/garaget vid kraftigt regn. Garage ska i första hand torrstädas genom sopning. Är det blött kan man skrapa ut vatten och grus.

Alternativ till golvbrunn kan istället vara att installera en golvränna där vattnet samlas upp och sedan avdunstar.

Silver i sportkläder tvättas ur efter bara några tvättar. Det är oroväckande. Silvret sköljs ner i avloppsvattnet och utgör ett allvarligt hot mot såväl vattnets kretslopp som bottenlevande organismer i sjöar och hav.

Svenskt Vatten har låtit analysera så kallade luktfria sportkläder som behandlats med silver. Efter tio maskintvättar hade 31-90 procent av silvret i kläderna läckt ut. Antibakteriellt silver är giftigt och klassas som en biocid av EU. Silver toppar också Kemikalieinspektionens lista över farliga ämnen i miljön. Behandlade textilier är den största kända källan till silver till reningsverken.

Butiker som säljer kläder med biocider, alltså giftiga ämnen, är skyldiga enligt lag att märka plaggen tydligt. Genom att ställa frågor i butiker och välja bort kläder där märkning finns kan vi sätta press på producenterna.

Bild
Bild som visar tvättråd för sportkläder

Du behöver inga starka kemikalier när det mesta finns i ditt skafferi!

Att städa med hjälp av gamla husmorstips har blivit en folkrörelse. Ättika, bikarbonat, citron och väldoftande eteriska oljor är dessutom minst lika effektiva som färdigprodukterna i butikernas hyllor. På väg med moppen gör du också en viktig insats för avloppet, miljön, dig själv och framtida generationer. Här kommer tips på några effektiva trotjänare!

I skafferiet

Citron

Citron och citronsyra är fantastisk bra städhjälp. Tack vare att de är så sura motar de effektivt bort kalkavlagringar i duschen eller toaletten. På köpet kommer den härliga citrondoften som sprider sig i alla rum när du städat.

Ättika

Städning med ättika är ett klassiskt husmorstips. Förutom att ättika är en bra fläckborttagare, är den konserverande och håller bakterier och mögel borta. Har du en svår fläck på en matta? Mixa en tesked flytande diskmedel och en tesked ättika i en halv liter ljummet vatten. Det tar bort icke-oljiga fläckar. Tänk bara på att koncentrerad ättika är frätande, så använd försiktigt om barn är med och städar.

Såpa

Såpa har varit svenskarnas städhjälp i över 100 år och är ett riktigt allrengöringsmedel. Det betyder att du kan använda såpa till allt från toalettstädning till att skrubba golven med. Dessutom är såpan skonsam mot händer och hud - och doftar gott.

Bikarbonat

Bikarbonat är ett riktigt universalmedel. Ställ en låda eller liten skål med bikarbonat i kylen, frysen eller skåp, så håller sig obehagliga lukter borta. Soplukt försvinner om du strör bikarbonat ner i hinken, och sedan igen efter att du lagt i ny påse. Ytor rengörs effektivt genom att du strör bikarbonat på en fuktig trasa. Torka, skölj med rent vatten. Bikarbonat är också en klassiker när det gäller att ta sig an fettfläckar och fettavlagringar. Den har också en viss blekande effekt, perfekt för kläder som har blivit missfärgade.

Salt

Salt kryddar städningen rejält. Särskilt bra är det att skrubba med, dels för sina avfettande egenskaper men också för att salt är bakteriedödande.

Miljömärkta rengöringsmedel

Vill du fortfarande använda vanliga rengöringsmedel? Välj i så fall ett rengöringsmedel som är miljömärkt. Miljömärkta rengöringsmedel innehåller endast ämnen som har låg giftighet och är lätta att bryta ner, så att de inte påverkar vår vattenmiljö. Alla miljömärkta tvättmedel är också fria från fosfor.

Dammsugaren - en pålitlig miljövän

Dammråttor drar till sig skadliga kemikalier från t ex elektronik och plast. Spola inte ner dem i avloppet, då fortsätter de vidare ut i naturen. Sug upp dem med dammsugaren, så hamnar dammet i hushållsavfallet där det ska i stället. Det är också bra att dammsuga istället för att våttorka golv och andra ytor. Om du behöver våttorka är det bra om du dammsuger eller torrdammar först.

Välj miljömärkta städprodukter.

Behöver du handla städprodukter, undvik dem som är behandlade med flamskyddsmedel och smutsavvisande kemikalier.

När du ska tömma din pool har du två möjligheter: att hälla ut vattnet på tomten eller leda det till närmaste dagvattenbrunn.

Avklorera ditt vatten

En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor måste avkloreras innan poolen töms. Du kan avklorera vattnet antingen genom att låta det stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat. De brukar säljas i butiker för bassängtillbehör.

Tömma ut vattnet

När vattnet är avklorerat kan du infiltrera det i marken och på så vis tömma poolen på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller på en annan yta som släpper igenom vatten. Om inte det är möjligt, så kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta görs enklast genom att pumpa vattnet via slang till närmaste gatubrunn. Kontakta din kommuns miljökontor om du är osäker på vilken lösning som passar just dig bäst .

Undvik att leda vattnet till avloppet

Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet och ska inte belasta reningsverket i onödan.

För dig med saltvattenpool

Om du har en saltvattenpool bör du beställa en tankbil som kan tömma ut vattnet i havet. En saltvattenpool kan innehålla så mycket som 100 kg salt.

För inte så länge sedan tvättade vi våra kläder när de var smutsiga. I dag tvättar många sina kläder så fort de är använda. Ofta använder vi också mer tvättmedel än vad som egentligen behövs. Titta på förpackningen hur mycket som krävs. Eftersom kommunens vatten är mjukt behöver du inte lika mycket tvättmedel.

Tips för tvättstugan

Det finns några enkla sätt att tvätta dina kläder på så att både miljö och dina plagg håller längre!

 • Dosera enligt lägsta dosering, vare sig du tvättar hår, kläder eller golv.
 • Använd alltid miljömärkta rengöringsmedel.
 • Undvik sköljmedel i tvättmaskinen. Tvätten blir ändå ren och du släpper ut mindre kemikalier i vattnet.
 • Ibland räcker det med att vädra kläderna. Då håller de dessutom längre.Tvätta på så låg temperatur som möjligt. Sängkläder och badlakan blir rena i 60 grader.
 • Tvätta bara i riktigt varmt vatten om tvätten är mycket smutsig.
 • Lufttorka istället för att tumla din tvätt.
Dela sidan via e-post