Minimeringsmästarna – farligt avfall

Nu har det andra temat i Minimeringsmästarna Sverigekampen startat. Denna gång handlar det om farligt avfall  och hur vi känner igen farligt avfall och hur vi tar hand om det. Minimeringsmästarna vänder sig till hushåll som vill minska sina avfallsmängder och sitt klimatavtryck.

Bakgrunden till Minimeringsmästarna är klimatkrisen i kombination med en ohållbar resursförbrukning. Sverige konsumerar som om det fanns mer än fyra jordklot i stället för ett enda. Som en följd uppstår nästan ett halvt ton avfall per person varje år. 
Minimeringsmästarna ska i ett års tid inspirera till en mer hållbar livsstil. Projektet drivs av Göteborgsregionen med stöd av Avfall Sverige.

För att minska sitt avfall behöver hushållen – hela familjen - tänka till. Hållbar konsumtion var det första av fem teman för Minimeringsmästarna under året. 
Nu har turen kommit till farligt avfall.

Av allt avfall som slängs från hushåll i Sverige klassas ungefär 9 procent som farligt avfall. Till farligt avfall räknas allt som är giftigt, frätande, cancerframkallande, miljöfarligt, fosterskadande, smittförande eller brandfarligt. Detta kan till exempel handla om olika typer av elektronik, färger, sprayburkar, batterier och lösningsmedel.

Farligt avfall måste hanteras på rätt sätt, eftersom det kan skapa stora problem för människor, djur och miljön om det hamnar på fel ställe. Kemikalierna som sprids i naturen kan dessutom stanna kvar väldigt länge och färdas vidare genom luften och vatten. Att sortera sitt farliga avfall på bästa sätt är därför viktigt men kan dessutom vara lätt och säkert både för dig själv och miljön.

Här är tre tips:

  • Lägg märke till produkter hemma som bär på symboler som markerar farliga ämnen.
  • Se till att inte blanda olika typer av farligt avfall när det är dags att slänga dem.
  • Handla produkter som bär på en miljömärkning.

Om produkten inte är tom är extra viktigt att se till att den är väl försluten och inte läcker innan den sorteras. Gärna kan den vara kvar i dess originalförpackning. Vissa varubutiker har börjat ta emot farligt avfall, men du kan alltid sortera det på återvinningscentraler, miljöstationer samt farligt avfallbilar.