Mobil miljöstation

Kom till vår mobila miljöstation och lämna ditt farliga avfall och småelektronik!

Den mobila miljöstationen är en lastbil som kör enligt en turlista i Vaxholms stad och Österåkers kommun under april månad och som ska göra det enkelt för dig att lämna ditt farliga avfall och småelektronik på ett miljöriktigt sätt. Här kan du till exempel lämna in bilbatterier, hårsprej, färg-, lack och limrester, glödlampor, och lösningsmedel.

Av hänsyn, ber vi dig att hålla ett behörigt avstånd till nästa person när du kommer för att lämna dina saker.

Exempel på saker du däremot inte kan lämna in är kylskåp, fyrverkerier, trasiga möbler och gamla mediciner. Större mängder farligt avfall och större elavfall kan däremot inte tas emot. Du är välkommen att lämna dessa på våra återvinningscentraler, Brännbackens ÅVC och tillfällig ÅVC vid  Eriksövägen 31 (Vaxholms Roddklubb).

På plats med den mobila miljöstationen, kommer det även att finnas en kemist/kemitekniker som kan guida dig rätt bland kemikalierna. 

Turlista kommer inom kort.

Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen.

 • Batterier och bilbatterier.
 • Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Elektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. Exempelvis klockor, elektriska leksaker, mindre hushållsapparater och elverktyg.
 • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
 • Färg-, lack- och limrester samt nagellack.
 • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Kvicksilverhaltiga material, exempelvis äldre febertermometrar.
 • Ljuskällor, glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Sprejburkar, hårsprej, sprejdeodorant och aerosolsprej.

Större mängder farligt avfall och större elavfall är du välkommen att lämna på våra återvinningscentraler, Brännbackens ÅVC och Eriksö ÅVC.

 

Exempel på vad den mobila miljöstationen INTE tar emot.

 • Grovavfall, exempelvis trasiga möbler, cyklar, köksknivar och stekpannor. De lämnas på återvinningscentral.
 • Kylskåp, frysskåp, tvättmaskin m.fl. Lämnas på återvinningscentral.
 • Mediciner och kanyler. Lämnas på apoteket.
 • Ammunition. Kontakta polisen eller lämna till vapenhandlare.
 • Sprängämnen, smällare och fyrverkerier. Kontakta polisen eller försäljningsstället.