Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten från hustak och gator som inte infiltreras i jorden, samt vatten från husgrundsdräneringar. Det är kommunen som beslutar om just ditt område ska ingå i verksamhetsområde för dagvatten.

Om din fastighet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten ska dagvattnet ledas bort genom att ansluta fastighetens regn- och dränvatten till den kommunala dagvattenledningen genom fastighetens förbindelsepunkt.

Om din fastighet inte ligger inom verksamhetsområde för dagvatten ska dagvattnet hanteras lokalt på din fastighet, vilket även kallas LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten)