Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Abonnemang

Från och med 1 april 2018 är abonnemangsformerna ändrade som du ser nedan. Avgiften för hushållsavfallet består av en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgift

Grundavgiften är 1 500 kronor per år och bostad. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.

Rörlig avgift (insamlings- och behandlingsavgifter)

Fastigheter som ligger vid vägar med god framkomlighet har erbjudits kärl för matavfallsinsamling. Fastigheter som ej erbjudits matavfallssortering betalar samma taxa som de som har matavfallsortering. Matavfall sorteras ut i matavfallspåse av papper som läggs i det bruna kärlet om 140 liter, alternativt sorteras ut i en av Österåkers kommun godkänd kompost. Restavfall* sorteras i 190 liters kärl alternativt 370 liters kärl.
*Restavfall är det som är kvar när du sorterat ut matavfall och förpackningar, det vill säga brännbart avfall (grönt kärl).

Abonnemang med separat utsortering av matavfall alternativt godkänd kompost.

Abonnemang och priser

Helårsabonnemang

Tömnings- och behandlingsavgift

Kärl 190L restavfall, varannan vecka.
Antal hämtningar: 26 ggr/år
Kärl 140L matavfall, varannan vecka, 26 ggr/år

990 kr/år

Kärl 190L restavfall, var fjärde vecka,
13 ggr/år
Kärl 140L matavfall, varannan vecka,
26 ggr/år

495 kr/år

Kärl 370L restavfall, varannanvecka,
26 ggr/år
Kärl 140L matavfall, varannan vecka,
26 ggr/år

1 930 kr/år

Kärl 370L, var fjärde vecka,
13 ggr/år
Kärl 140L matavfall, varannan vecka,
26 ggr/år

965 kr/år

Säsongsabonnemangs och priser

Säsongsabonnemang

Tömnings- och behandlingsavgift

Kärl 190L restavfall, varannan vecka,
13 ggr/år
Kärl 140L matavfall, varannan vecka,
13 ggr/år
april – oktober

495 kr/år

Kärl 190L restavfall, varannan vecka,
7 ggr/år
Kärl 140L matavfall, varannan vecka,
7 ggr/år
juni – augusti

265 kr/år


Abonnemang med osorterat avfall
Abonnenten har aktivt valt att ej sortera ut matavfall.

Helårsabonnemang och priser osorterat avfall

Helårsabonnemang

Tömnings- och behandlingsavgift

Kärl 190L, varannan vecka, 26 ggr/år

1 980 kr/år

Kärl 370L, varannan vecka, 26 ggr/år

3 860 kr/år

Säsongsabonnemang och priser osorterat avfall

Säsongsabonnemang

Tömnings- och behandlingsavgift

Kärl 190L, varannan vecka, 13 ggr/år
april – oktober

990 kr/år

Kärl 190L, varannan vecka, 7 ggr/år
juni – augusti

530 kr/år


Sommartillägg
Möjlighet finns att beställa sommartillägg om fem extra hämtningar. Hämtningarna utförs varannan vecka under juni till och med augusti. Hämtningen kompletterar ordinarie abonnemang (avsnitt 2.1 samt 2.2 i taxedokumentet). Vid abonnemang med utsortering av matavfall ingår tömning av såväl restavfallskärl som matavfallskärl i avgiften. 

Sommartillägg och priser

Sommartillägg

Tömnings- och behandlingsavgift

Kärl 190L restavfall, 5 ggr/år
Kärl 140L matavfall, 5 ggr/år

380 kr

Kärl 190L, osorterat avfall, 5 ggr/år

760 kr

Kärl 370L restavfall, 5 ggr/år
Kärl 140L matavfall, 5 ggr/år

740 kr

Kärl 370L, osorterat avfall, 5 ggr/år

1 485 kr