Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Abonnemang

Avgiften för hushållsavfallet består av en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgift

Grundavgiften är 1 530 kronor per år och bostad. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.

Rörlig avgift (insamlings- och behandlingsavgifter)

Fastigheter som ligger vid vägar med god framkomlighet har erbjudits kärl för matavfallsinsamling. Fastigheter som ej erbjudits matavfallssortering betalar samma taxa som de som har matavfallsortering. Matavfall sorteras ut i matavfallspåse av papper som läggs i det bruna kärlet om 140 liter, alternativt sorteras ut i en av Österåkers kommun godkänd kompost. Restavfall* sorteras i 190 liters kärl alternativt 370 liters kärl.
*Restavfall är det som är kvar när du sorterat ut matavfall och förpackningar, det vill säga brännbart avfall (grönt kärl).

Abonnemang med separat utsortering av matavfall alternativt godkänd kompost.

Abonnemang och priser

Helårsabonnemang

Tömnings- och behandlingsavgift

Kärl 190L restavfall, varannan vecka.
Antal hämtningar: 26 ggr/år
Kärl 140L matavfall, varannan vecka, 26 ggr/år

1010 kr/år

Kärl 190L restavfall, var fjärde vecka,
13 ggr/år
Kärl 140L matavfall, varannan vecka,
26 ggr/år

505 kr/år

Kärl 370L restavfall, varannanvecka,
26 ggr/år
Kärl 140L matavfall, varannan vecka,
26 ggr/år

1 969 kr/år

Kärl 370L, var fjärde vecka,
13 ggr/år
Kärl 140L matavfall, varannan vecka,
26 ggr/år

984 kr/år

Säsongsabonnemangs och priser

Säsongsabonnemang

Tömnings- och behandlingsavgift

Kärl 190L restavfall, varannan vecka,
13 ggr/år
Kärl 140L matavfall, varannan vecka,
13 ggr/år
april – oktober

505 kr/år

Kärl 190L restavfall, varannan vecka,
7 ggr/år
Kärl 140L matavfall, varannan vecka,
7 ggr/år
juni – augusti

270 kr/år


Abonnemang med osorterat avfall
Abonnenten har aktivt valt att ej sortera ut matavfall.

Helårsabonnemang och priser osorterat avfall

Helårsabonnemang

Tömnings- och behandlingsavgift

Kärl 190L, varannan vecka, 26 ggr/år

2 020 kr/år

Kärl 370L, varannan vecka, 26 ggr/år

3 937 kr/år

Säsongsabonnemang och priser osorterat avfall

Säsongsabonnemang

Tömnings- och behandlingsavgift

Kärl 190L, varannan vecka, 13 ggr/år
april – oktober

1 010 kr/år

Kärl 190L, varannan vecka, 7 ggr/år
juni – augusti

541 kr/år


Sommartillägg
Möjlighet finns att beställa sommartillägg om fem extra hämtningar. Hämtningarna utförs varannan vecka under juni till och med augusti. Hämtningen kompletterar ordinarie abonnemang (avsnitt 2.1 samt 2.2 i taxedokumentet). Vid abonnemang med utsortering av matavfall ingår tömning av såväl restavfallskärl som matavfallskärl i avgiften. 

Sommartillägg och priser

Sommartillägg

Tömnings- och behandlingsavgift

Kärl 190L restavfall, 5 ggr/år
Kärl 140L matavfall, 5 ggr/år

388 kr

Kärl 190L, osorterat avfall, 5 ggr/år

775 kr

Kärl 370L restavfall, 5 ggr/år
Kärl 140L matavfall, 5 ggr/år

755 kr

Kärl 370L, osorterat avfall, 5 ggr/år

1 515 kr