Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Abonnemang

Från och med 1 april 2018 är abonnemangsformerna ändrade som du ser nedan. Avgiften för hushållsavfallet består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är 900 kronor per år och lägenhet. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.

Rörlig avgift (Insamlings- och behandlingsavgifter)

Abonnemang med utsortering av matavfall
Restavfall* sorteras ut i 190-660L kärl (grönt kärl). Roslagsvatten tillhandahåller kärl för restavfall samt 140L kärl för matavfall (brunt kärl).
Abonnent som önskar använda krantömmande behållare för matavfall tillhandahåller detta alternativt godkänd kompost. Matavfallet töms efter schema enligt överenskommelse med Roslagsvatten.

*Restavfall är det som är kvar när du sorterat ut matavfall och förpackningar, det vill säga brännbart avfall (grönt kärl).

Abonnemang och priser

Helårs-
abonnemang

Tömnings- och behndlingsavgifter per kärl

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 gg/år

Kärl 190L restavfall

990 kr

1 980 kr

3 960 kr

5 940 kr

Kärl 370L restavfall

1 930 kr

3 860 kr

7 720 kr

11 580 kr

Kärl 660L restavfall

3 085 kr

6 170 kr

12 340 kr

18 510 kr


Kärlabonnemang med osorterat avfall
Abonnenten har aktivt valt att ej sortera ut matavfall. Behandling ingår.

Abonnemang och priser osorterat avfall

Helårs-
abonnemang

Tömnings- och behndlingsavgifter per kärl

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 gg/år

Kärl 190L

1 980 kr

3 960 kr

7 920 kr

11 880 kr

Kärl 370L

3 860 kr

7 720 kr

15 440 kr

23 160 kr

Kärl 660L

6 170 kr

12 340 kr

24 680 kr

37 020 kr


Krantömmande behållare
Krantömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som är bottentömmande. Behållare för matavfall och restavfall tillhandahålls av abonnenten. Behandlingsavgift tillkommer. Kostnad för insatssäck ingår ej. Ni kan påverka er avgift genom att sortera ut mer förpackningar och minska ert matavfall.
Kontakta Roslagsvatten innan ni bestämmer er för vilken typ av behållare som ska nyttjas. Vi behöver föra en dialog för att få fram den bästa lösningen för er, godkännande av tömningsteknik samt att vår entreprenör kan säkerställa att tömning är möjlig.

Krantömmande behållare

Behållare restavfall

Tömningsavgift per behållare

26 ggr/år

52 ggr/år

≤ 3 m3

9 575 kr

19 150 kr

4-5 m3

12 385 kr

24 770 kr

Sommartillägg, 5 ggr
≤ 3 m3

3 680 kr

Sommartillägg, 5 ggr
4-5 m3

4 760 kr

Behandlingsavgift samt tilläggsavgift

Abonnemang

Per kg

Abonnemang med matavfallsinsamling eller godkänd kompost

4 kr/kg

Abonnemang med osorterat avfall

6 kr/kg

Insatssäck till krantömmande behållare inklusive montage

130 kr/st

För dig som har en container för dina sopor:
Under 2018 kommer vi att byta ut containrarna mot kärl eller krantömmande behållare. Ni väljer det alternativ som passar er bäst. Roslagsvatten tillhandahåller kärl. Abonnent tillhandahåller krantömmande behållare.
För containrar som står på plats i dag kommer det utgå en månadshyra from 1 april 2018 fram tills dessa har bytts ut.
Hyra container 3-4 m3: 450 kr exklusive moms/månad och container
Hyra container 6-8 m3: 550 kr exklusive moms/månad och container