Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Abonnemang

Från och med 1 april 2018 är abonnemangsformerna ändrade som du ser nedan. Avgiften för hushållsavfallet består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är 900 kronor per år och lägenhet. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.

Rörlig avgift (Insamlings- och behandlingsavgifter)

Abonnemang med utsortering av matavfall
Restavfall* sorteras ut i 190-660L kärl (grönt kärl). Roslagsvatten tillhandahåller kärl för restavfall samt 140L kärl för matavfall (brunt kärl).
Abonnent som önskar använda krantömmande behållare för matavfall tillhandahåller detta alternativt godkänd kompost. Matavfallet töms efter schema enligt överenskommelse med Roslagsvatten.

*Restavfall är det som är kvar när du sorterat ut matavfall och förpackningar, det vill säga brännbart avfall (grönt kärl).

Abonnemang och priser

Helårs-
abonnemang

Tömnings- och behndlingsavgifter per kärl

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 gg/år

Kärl 190L restavfall

1 010 kr

2 002 kr

4 039 kr

6 059 kr

Kärl 370L restavfall

1 969 kr

3 937 kr

7 874 kr

11 812 kr

Kärl 660L restavfall

3 147 kr

6 293 kr

12 587 kr

18 880 kr


Kärlabonnemang med osorterat avfall
Abonnenten har aktivt valt att ej sortera ut matavfall. Behandling ingår.

Abonnemang och priser osorterat avfall

Helårs-
abonnemang

Tömnings- och behndlingsavgifter per kärl

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 gg/år

Kärl 190L

2 020 kr

4 039 kr

8 078 kr

12 118 kr

Kärl 370L

3 937 kr

7 874 kr

15 749 kr

23 623 kr

Kärl 660L

6 293 kr

12 587 kr

25 174 kr

37 760 kr


Krantömmande behållare
Krantömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som är bottentömmande. Behållare för matavfall och restavfall tillhandahålls av abonnenten. Behandlingsavgift tillkommer. Kostnad för insatssäck ingår ej. Ni kan påverka er avgift genom att sortera ut mer förpackningar och minska ert matavfall.
Kontakta Roslagsvatten innan ni bestämmer er för vilken typ av behållare som ska nyttjas. Vi behöver föra en dialog för att få fram den bästa lösningen för er, godkännande av tömningsteknik samt att vår entreprenör kan säkerställa att tömning är möjlig.

Krantömmande behållare

Behållare restavfall

Tömningsavgift per behållare

26 ggr/år

52 ggr/år

≤ 3 m3

12 101 kr

24 201 kr

4-5 m3

13 829 kr

27 659 kr

Sommartillägg, 5 ggr
≤ 3 m3

3 754 kr

Sommartillägg, 5 ggr
4-5 m3

4 855 kr

Behandlingsavgift samt tilläggsavgift

Abonnemang

Per kg

Abonnemang med matavfallsinsamling eller godkänd kompost

2 kr/kg

Abonnemang med osorterat avfall

4 kr/kg

Insatssäck till krantömmande behållare inklusive montage

133 kr/st