Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Abonnemang

Från och med 1 april 2018 är abonnemangsformerna för verksamheter ändrade som du ser nedan. Avgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är 1530 kronor per år. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.

Insamlings- och behandlingsavgifter

Kärlabonnemang med separat utsortering av matavfall
Restavfall* sorteras ut i 190-660L kärl (grönt kärl). Roslagsvatten tillhandahåller kärl för restavfall samt 140L kärl för matavfall (brunt kärl). Abonnent som önskar använda krantömmande behållare för matavfall tillhandahåller detta alternativt godkänd kompost. Matavfallet töms efter schema enligt överenskommelse med Roslagsvatten.

*Restavfall är det som är kvar när du sorterat ut matavfall och förpackningar, det vill säga brännbart avfall (grönt kärl).

Kärlabonnemang ustsortering av matavfall

Helårs-
abonnemang

Tömnings- och behandlingsavgifter per kärl

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

Kärl 190L restavfall

1 010 kr

2 020 kr

4 039 kr

6 059 kr

Kärl 370L restavfall

1 969 kr

3 937 kr

7 874 kr

11 812 kr

Kärl 660L restavfall

3 147 kr

6 293 kr

12 857 kr

18 880 kr


Kärlabonnemang med osorterat avfall
Abonnenten har aktivt valt att ej sortera ut matavfall. Behandling ingår.

Kärlabonnemang osorterat avfall

Helårs-
abonnemang

Tömnings- och behandlingsavgifter per kärl

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 gg/år

Kärl 190L

2 020 kr

4 039 kr

8 078 kr

12 118 kr

Kärl 370L

3 937 kr

7 874 kr

15 749 kr

23 623 kr

Kärl 660L

6 293 kr

12 587 kr

25 174 kr

37 760 kr


Krantömmande behållare
Krantömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som är bottentömmande. Behållare för matavfall och restavfall tillhandahålls av abonnenten. Behandlingsavgift tillkommer. Kostnad för insatssäck ingår ej. Ni kan påverka er avgift genom att sortera ut mer förpackningar och minska ert matavfall.

Kontakta Roslagsvatten innan ni bestämmer er för vilken typ av behållare som ska nyttjas. Vi behöver föra en dialog för att få fram den bästa lösningen för er, godkännande av tömningsteknik samt att vår entreprenör kan säkerställa att tömning är möjlig.

Abonnemang krantömda behållare

Behållare restavfall

Tömningsavgift per behållare

26 ggr/år

52 ggr/år

≤ 3 m3

12 101 kr

24 201 kr

4-5 m3

13 829 kr

27 659 kr

Sommartillägg, 5 ggr ≤ 3 m3

3 754 kr

Sommartillägg, 5 ggr 4-5 m3

4 855 kr

Abonnemang och priser

Behandlingsavgift samt tilläggsavgift

Per kg

Abonnemang med matavfallsinsamling eller godkänd kompost

2 kr/kg

Abonnemang med osorterat avfall

4 kr/kg

Insatssäck till krantömmande behållare inklusive montage

133 kr/st


Container Abonnemang med utsortering av matavfall
Avgifterna gäller tömning samt behandling av restavfall i container som töms med baklastande sopbil. Containern tillhandahålls av abonnenten.
Matavfall sorteras ut separat. Matavfall kan hämtas från 140L kärl alternativt krantömmande behållare. Roslagsvatten tillhandahåller 140L kärl. Abonnent tillhandahåller krantömmande behållare för matavfall eller godkänd kompost.

Containerabonnemang utsortering av matavfall

Containerstorlek

Tömnings- och behandlingsavgifter per kärl

26 ggr/år

52 ggr/år

Container 3 m³

14 056 kr

28 111 kr

Container 4 m³

16 101 kr

32 201 kr

Container 6 m³

22 175 kr

44 350 kr

Container 8 m³

26 354 kr

52 688 kr


Container Abonnemang för osorterat avfall
Avgifterna gäller tömning samt behandling av restavfall i container som töms med baklastande sopbil. Behållaren tillhandahålls av abonnenten.

Containerabonnemang osorterat avfall

Containerstorlek

Tömnings- och behandlingsavgifter per kärl

26 ggr/år

52 ggr/år

Container 3 m³

28 111 kr

56 222 kr

Container 4 m³

32 201 kr

64 403 kr

Container 6 m³

44 350 kr

88 699 kr

Container 8 m³

52 689 kr

105 378 kr


Lastväxlarcontainer
Tömning av restavfall/osorterat avfall i container med lastväxlarfordon. Övervikt får ej förekomma. Vid övervikt utgår särskild felhanteringsavgift. Entreprenör kan neka borttransport i de fall lastad komprimator inte uppfyller viktkrav. Avgift för behandling tillkommer. Container inklusive lastväxlarflak tillhandahålls av abonnent. Komprimatortyp ska godkännas av Roslagsvattens entreprenör innan tömning kan påbörjas.

Tömningsavgift

Tömningsavgift

Avgift

Avgift per tömning vid avrop

2 805 kr/tömning

Behandlingsavgift abonnemang

Behandlingsavgift

Per kg

Abonnemang med matavfallsinsamling eller godkänd kompost

2 kr/kg

Abonnemang med osorterat avfall

4 kr/kg

Felhanteringsavgift

Felhanteringsavgift

Avgift

Felhanteringsavgift

5 610 kr/tillfälle


Säckabonnemang, storkökssäck
Tjänsten gäller endast befintliga abonnemang. Inga nya abonnemang kan tecknas. Abonnenten tillhandahåller säck.

Säckabonnemang

Helårsabonnemang

Hämtnings- och behandlingsavgift

Hämtning av plastsäck, 125L, 52 ggr/år

4 998 kr/år

Hämtning av plastsäck, 160L, 52 ggr/år

5 610 kr/år