Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Att anlägga ett avlopp

Många sommarstugor byggs om till permanentboende i Roslagen och nya avlopp anläggs i hög takt. Det finns några saker som är viktiga att tänka på när man anlägger ett enskilt avlopp.

Alla avlopp ska slamsugas av kommunens valda entreprenör. Slamsugningen påbörjas ca 1 år efter att du lämnat in tillstånd.

Ansökan om intyg

När ett enskilt avlopp anläggs, är det fastighetsägaren som ska se till att intyg om utförd avloppsanläggning har fyllts i och skickats in till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i kommunen. På kommunens hemsida kan du läsa mer om enskilda avlopp.

När ett enskilt avlopp tas ur bruk

När en enskild avloppsanordning tas ur bruk, måste innehållet tömmas en sista gång. Detta jobb görs av kommunens entreprenör och ska ske inom 1 år efter det att anläggningen slutat användas. Välkommen att beställa tömningen hos vår kundservice.