Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

För att få ditt avfall hämtat

Roslagsvatten ansvarar för hämtningen av hushållsavfall i Österåker och Vaxholm kommun. För att få soporna tömda ligger det också ansvar på fastighetsägaren. Detta ansvar är enligt kommunernas avfallsföreskrifter. 

Har ditt kärl inte blivit tömt? Det kan bero på orsaker som Roslagsvattens entreprenörer, som hämtar avfallet, inte kan råda över.

De här reglerna gäller vid sophämtning:

 • Kärlen ska vara utställt senast kl. 6 på tömningsdagen och ända fram tills den är tömd. Innan dagen efter tömningsdag kan du inte reklamera utebliven tömning.
 • Kärl ska stå på plan hårdgjord yta.
 • Kärl måste stå väl synliga på avtalad plats inför hämtning.
 • Kärlen går inte att tömma om till exempel bilar blockerar
 • Kärl måste stå väl synliga på avtalad plats inför hämtning. (Kärl skall vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och så att hämtning underlättas)
 • Kärl ska se till att kärl står upprätta och inte orsakar hinder eller nedskräpning.
 • Bor du vid en väg där sopbilarna inte kan köra in? Då ska du dra fram kärlet själv till närmsta farbara väg där sopbilarna kan stanna senast klockan 06.00 på tömningsdagen
 • Hinder i form av grind, staket, mur eller häck, uppställda fordon och liknande får inte förekomma.
 • Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats är i lätt framkomligt skick under hela hämtningssäsongen.
 • Gång- och transportvägen ska vara fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri, vara jämn och hårdgjord samt dammbindas vid behov.
 • Klipp ner trädgrenar och buskar som hänger ner över kärlen eller på vägen fram till kärlen.
 • Backning tillåts endast i vändmanöver.
 • Avfallet ska vara förpackat. Det är avfallslämnarens ansvar att tillse att avfall inte ramla ur kärlet vid tömning samt att kärllocket går att stänga ordentligt. 
 • Det är fastighetsinnehavarens eller avfallslämnarens ansvar att se till att nedskräpning inte sker i anslutning till hämtningsplatsen.
 • Det är svårt för chaufförerna att ta sig fram vintertid när det är halt och har snöat mycket. Då är det viktigt att vägen fram till avfallet är skottad och sandad/saltad samt att det inte är en snövall framför kärlet.