Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Avfall

Roslagsvatten arbetar för att ta hand om kommunens hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi ser bland annat till att din soptunna tömms, att du kan lämna grovavfall på återvinningscentralen och att allt material vi samlar in tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Som stöd i det arbetet har vi kommunens avfallsplan, avfallsföreskrifter och avfallstaxa som vi förhåller oss till.

Avgifter Brännbacken privatpersoner

Byggavfall kan du lämna utan avgift upp till 1 kubikmeter. Lämnar du mer än så får du betala enligt prisuppgifterna nedanför.

Inklusive moms

Pris per påbörjad 1 m3

200 kr

Klippkort 10 klipp a 1 m3

1100 kr

Avgifter Brännbacken företag

Ex momsInk moms
Pris per påbörjad 1,5 m3160 kr200 kr
Klippkort 10 klipp a 1,5 m3880 kr1100 kr