Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Avfallstrappan

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet ska tas omhand i Sverige. 

Avfallstrappa
Det allra viktigaste vi kan göra för jorden, är att slänga färre saker. Särskilt viktigt är det att minska mängden farligt avfall. Försök återanvända så mycket du kan. (Möbler kan målas om, byxor kan lappas och gamla prylar kan skänkas bort eller säljas på loppis). Om du sedan sorterar rätt på återvinningscentralen och sorterar ut ditt matavfall så att det kan omvandlas till biogas och ny näring, så har du gjort en hel del.