Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Bakgrund/syfte

Början till denna utbyggnad av vatten och avlopp grundlades i kommunens VA-strategi som fastställdes 2007.

Meningen är att säkra miljön i känsliga områden med hög belastning av lokalt omhändertaget avlopp samt att lägga grund för utvecklingen i kommunen. Wira, Östanå och Mellansjö är några av de områden som enligt VA-strategin 2007 ska vara utbyggt inom 10 år (2017). Dessa områden ingår i detta VA-utbyggnadsprojekt.

Länk till kommunens VA-strategi

Detaljplan

I del av Nolsjö pågår detaljplanering av området. På Österåker kommuns hemsida kan du läsa mer om detaljplanearbetet:

Länk till kommunens hemsida