Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Bra att veta

Det här går din avgift till

Avgiften för hushållsavfallet består av en fast grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgiften finansierar kostnader för:

 • Information om avfallshantering till abonnenter
 • Kundservice och fakturering
 • Återvinningscentral
 • Insamling och hantering av farligt avfall
 • Återvinningsfärjan i skärgården (grovavfall, elektronik och farligt avfall)
 • Planering för den framtida avfallshanteringen och genomförande av renhållningsordning dvs. kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter.
 • Administration, räntekostnader, avskrivningar, drifttillsyn och upphandling

Den rörliga avgiften finansierar kostnader för insamling, omlastning, transport och behandling av avfallet.  

Debitering

Renhållningsavgiften för hushållsavfall och latrin debiteras av Roslagsvatten fyra gånger per år. Avgift för slamsugning debiteras av Roslagsvatten efter utförd hämtning.

Några tips för att minska kostnaderna för avfallshanteringen:

 • Sälj möbler, fungerande elektronik och användbara kläder på nätet eller lämna dem till en loppis eller affärer som samlar in detta istället för att lämna dem som avfall. Flertalet klädbutiker och inredningsbutiker samlar in uttjänta textilier.
 • Reparera saker som går sönder istället för att kasta det. Vårda och laga saker innan de går sönder helt, tex skor och kläder så håller de längre.

 • Om du renoverar, lämna det som blivit över och är i fint skick till företag som säljer begagnat byggmaterial.
 • Impregnerat virke är farligt avfall. Välj bort tryckimpregnerat trä till förmån för material som inte behöver specialbehandling när det kasseras, som lärk, ek, eller målad eller inoljad furu.
 • Köp uppladdningsbara batterier istället för engångsbatterier.
 • Drick kranvatten istället för att köpa vatten på flaska eller burk.