Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Bra att veta

Det här går din avgift till

Avgiften är uppdelad i tre delar: grundavgift, insamlingsavgift och behandlingsavgift. Med grundavgiften betalar du bland annat för insamlingskampanjerna för grovavfall och farligt avfall och för den bemannade återvinningscentralen. Insamlingsavgiften omfattar kostnader för behållare, hämtning och administration av insamlingen. Behandlingsavgiften omfattar kostnader för omlastning, transport och behandling av det brännbara avfallet.

Debitering

Renhållningsavgiften för hushållsavfall och latrin debiteras av Roslagsvatten fyra gånger per år. Avgift för slamsugning debiteras av Roslagsvatten efter utförd hämtning.

Liten avfallsekonomiskola

Renhållningsavgiften beror på hur stora mängder avfall vi genererar, hur farligt avfallet är när det ska behandlas och var det hamnar. Här kan du lära dig mer om vad det är som kostar och hur du kan minska din egen avgift.

Kostnaderna för soppåsen

Ungefär två tredjedelar av en vanlig soppåse består av avfall som du skulle kunna slippa betala insamlings- och behandlingsavgift för. Närmare 50 % är faktiskt matavfall som till stora delar består av matrester som hade kunnat användas. Visste du att vi faktiskt slänger var fjärde matkasse vi bär hem? Ytterligare ungefär 25 % består av förpackningar som kan lämnas till en återvinningsstation.

Sorterar du bra, kan du minska antalet hämtningar och på så vis sänka din renhållningsavgift. På fastlandet väljer du själv antal hämtningar och i skärgården kan du välja ett abonnemang med färre hämtningar. Varför inte prova?

Kostnaderna för ditt övriga avfall

Din renhållningsavgift består utöver insamlings- och behandlingsavgift för dina hushållssopor, soppåsen, också av en grundavgift. En del av den här avgiften går till att hålla vår gemensamma miljö ren genom städinsatser vid nedskräpning samt drift och skötsel av sopmajor. Cirka 72% av grundavgiften går till att samla in och behandla det avfall vi lämnar till återvinningscentralen, insamlingskampanjerna och miljöstationerna. Visste du t.ex. att en hel del av vårt grovavfall idag går på deponi i onödan? Det är på grund av att avfallet inte har sorterats rätt eller inte demonterats i sina olika fraktioner innan det lämnas på återvinningscentralen eller till insamlingskampanjen.

Några tips för att minska kostnaderna för avfallshanteringen:

  • Sälj möbler, fungerande elektronik och användbara kläder på nätet eller lämna dem till en loppis istället för att lämna dem som avfall.
  • Om du renoverar, lämna det som blivit över och är i fint skick till företag som säljer begagnat byggmaterial.
  • Impregnerat virke är farligt avfall. Välj bort tryckimpregnerat trä till förmån för material som inte behöver specialbehandling när det kasseras, som lärk, ek, eller målad eller inoljad furu.
  • Köp uppladdningsbara batterier istället för engångsbatterier.