Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Brännbackens företagspark

Brännbackens företagspark är ett nytt industriområde i Österåker. Första etappen beräknas vara färdig 2019.

Uppdatering 2019-09-09

Ledningsnätet för den första etappen är färdigställt. Återstår godkända vattenprover, innan förbindelsepunkter kan övertas av fastighetsägarna.

För information om anslutningsavgifter och anslutningsrutiner, kontakta Oskar Glemryd oskar.glemryd@roslagsvatten.se.


Uppdatering 2019-04-23

Inom Brännbackens arbetsområde pågår kabelförläggningar och förberedelser för asfaltering. Beläggning beräknas ske V20. I samband med asfalteringen så kan det bli lite svårframkomligt på infarten till återvinningscentralen från 276;an. Den nya infarten från väg 276 beräknas vara klar under juni månad.

Arbetet med vatten och avlopp pågår inom Brännbackens arbetsområde och beräknas bli klart V20. Undersökningar såsom filmning av avloppledningar, provtryckning mm skall utföras efter det att asfalten är på plats, under juni månad. Vår bedömning är att påkoppling till Brännbackens arbetsområde från Nyhagen beräknas ske i juli, vilket möjliggör drifttagning i augusti inom Brännbackens arbetsområde.


Uppdatering 2019-03-11

Arbetet med den nya infarten till Brännbackens arbetsområde från väg 276 pågår vilket medför att det kan bli mindre störningar för trafiken mellan 276:an och återvinningsstationen. Infartsvägen beräknas bli helt klar i början av juni.

Arbetet med vatten och avlopp pågår också inom Brännbackens arbetsområde och beräknas bli klart juni 2019


Uppdatering 2018-10-22

De större sprängningarna är avslutade och krossningen på platsen har upphört. Sprängningar i mindre i mindre omfattning kommer dock att fortgå till april 2019.

Arbetet med den nya infarten från väg 276 är påbörjat vilket medfört vissa trafikomläggningar mot Återvinningscentralen. Vägen kommer alltid att vara öppen och farbar, men ibland med vissa inskränkningar i form av att en fil kan vara avstängd. Den nya infarten planeras att vara i drift juni 2019.

Arbetet med vatten och avlopp pågår inom Brännbackens arbetsområde och beräknas bli klart juni 2019.


Uppdatering 2018-09-11

Sedan tidigare är Birka markbyggnad AB upphandlade som entreprenör för exploateringsarbeten och ledningsarbeten.
I huvudsak kommer arbetet att pågå vardagar 07-16, men även andra tider kan förekomma.

Sprängningar i större omfattning kommer att pågå fram till oktober 2018, därefter kommer sprängningar ske i mindre omfattning fram till april 2019.

Krossning av berg beräknas pågå fram till årsskiftet 2018/2019.

Rörläggning pågår och kommer att fortgå till maj 2019.

Störningar i trafiken
Vi kommer att anordna provisoriska vägar så att access till återvinningscentralen alltid är tillgänglig. Skyltning om provisoriska vägar kommer då att ske. Vid sprängning stängs all trafik av under kortare perioder.

Arbetet med en ny infart från väg 276 är påbörjat och beräknas pågår i 6 månader till.

Vi ber om överseende med att uppfartsvägen tidvis är smal och kräver hänsyn vid möten.


Uppdatering 2018-04-19

Entreprenadarbetena kommer att starta i augusti 2018. Färdigställs till semestern 2019.


Uppdatering 2018-01-15

Produktionen för de första 100 000m2 industrimark pågår för fullt och beräknas pågå ytterligare 18 månader. Arbeten med ledningar i gator kommer att påbörjas till sommaren och beräknas pågå till sommaren 2019.


Uppdatering 2017-09-08

Markarbeten har påbörjats i området, såsom sprängning etc. Under perioden kan det innebära att viss trafikomläggning behöver ske. Ordinarie öppettider gäller för återvinningscentralen.