Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Brännbackens företagspark

Brännbackens företagspark är ett nytt industriområde i Österåker. Första etappen beräknas vara färdig 2019.

Uppdatering 2018-10-22

De större sprängningarna är avslutade och krossningen på platsen har upphört. Sprängningar i mindre i mindre omfattning kommer dock att fortgå till april 2019.

Arbetet med den nya infarten från väg 276 är påbörjat vilket medfört vissa trafikomläggningar mot Återvinningscentralen. Vägen kommer alltid att vara öppen och farbar, men ibland med vissa inskränkningar i form av att en fil kan vara avstängd. Den nya infarten planeras att vara i drift juni 2019.

Arbetet med vatten och avlopp pågår inom Brännbackens arbetsområde och beräknas bli klart juni 2019.


Uppdatering 2018-09-11

Sedan tidigare är Birka markbyggnad AB upphandlade som entreprenör för exploateringsarbeten och ledningsarbeten.
I huvudsak kommer arbetet att pågå vardagar 07-16, men även andra tider kan förekomma.

Sprängningar i större omfattning kommer att pågå fram till oktober 2018, därefter kommer sprängningar ske i mindre omfattning fram till april 2019.

Krossning av berg beräknas pågå fram till årsskiftet 2018/2019.

Rörläggning pågår och kommer att fortgå till maj 2019.

Störningar i trafiken
Vi kommer att anordna provisoriska vägar så att access till återvinningscentralen alltid är tillgänglig. Skyltning om provisoriska vägar kommer då att ske. Vid sprängning stängs all trafik av under kortare perioder.

Arbetet med en ny infart från väg 276 är påbörjat och beräknas pågår i 6 månader till.

Vi ber om överseende med att uppfartsvägen tidvis är smal och kräver hänsyn vid möten.


Uppdatering 2018-04-19

Entreprenadarbetena kommer att starta i augusti 2018. Färdigställs till semestern 2019.


Uppdatering 2018-01-15

Produktionen för de första 100 000m2 industrimark pågår för fullt och beräknas pågå ytterligare 18 månader. Arbeten med ledningar i gator kommer att påbörjas till sommaren och beräknas pågå till sommaren 2019.


Uppdatering 2017-09-08

Markarbeten har påbörjats i området, såsom sprängning etc. Under perioden kan det innebära att viss trafikomläggning behöver ske. Ordinarie öppettider gäller för återvinningscentralen.