Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Det här kan du lämna

Detta kan du lämna på vår flytande ÅVC.

Grovavfall

Grovavfall är skrymmande avfall som normalt uppkommer i ett hushåll och som inte kan läggas i det ordinarie sopkärlet pga för stor vikt eller volym. Ex uttjänta möbler, husgeråd, cyklar och emballage. I största möjliga utsträckning ska avfallet demonteras för att kunna skilja på exempelvis metall- och trädelar i möbler.

Trädgårdsavfall och byggavfall räknas inte som grovavfall.

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för miljö och människor klassas som farligt avfall. Avfallet får inte spolas ned i avloppet eller lämnas i behållare för annat hushållsavfall! Varje insats räknas och det just Du gör är viktigt! Försök att använda så ofarliga kemikalier som möjligt i ditt hushåll, och försök att, redan när du handlar, undvika produkter med farosymboler.

När du lämnar farligt avfall är det viktigt att avfallet ligger i hela och helt förslutna förpackningar, tydligt märkta med vad de innehåller. Tänk på att nästan all hantering sker för hand av vår personal.

Elavfall

Elavfall är allt avfall med "sladd eller batteri". Avfallet består viktmässigt till 99 procent av material som kan återvinnas och den resterande procenten utgörs av farliga ämnen som till exempel kvicksilver, PCB, bly, kadmium och bromerade flamskyddsmedel. Inga förbränningsanläggningar klarar av att rena dessa ämnen och därför är det viktigt att inget el-avfall hamnar i soppåsen. Ju mer el-avfall som du lämnar in, desto mindre blir helt enkelt utsläppen till miljön.

Utöver grovavfall, farligt avfall och el-avfall, kan du som boende i skärgården, även lämna glas på vår flytande återvinningscentral.