Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dricksvatten

Vid nyläggning av vattenledning på fastigheten behöver en täthetsprovning utföras mellan servisventil och vattenmätarkonsol. Den ska utföras av en sakkunnig VA-installatör. 

Protokollet skickas för godkännande till Roslagsvatten i god tid innan vattenmätare kan beställas. Om inte protokoll inkommit, utför Roslagsvatten en täthetsprovning i samband med vattenmätarmontering och för detta faktureras 1000 kr.