Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Etapper och tidplan etapp 1 och 2

Av kartan nedan framgår planerad etappindelning för VA-utbyggnaden på Skarpö, och i tabellen presenteras tidplanen (kvartalsvis) för när respektive etapp beräknas byggas ut samt anslutas. Etappindelningen och tidplanen kan komma att revideras under projektets gång.

Etappindelning etapp 1 och 2

Tidplan etapp 1 och 2