Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Etappindelning och tidplan

Av kartan nedan framgår planerad etappindelning för VA-utbyggnaden i Nolsjö, och i tabellen presenteras tidplanen (kvartalsvis) för när respektive etapp beräknas byggas ut samt anslutas. Etappindelningen och tidplanen kan komma att revideras under projektets gång.

Etappindelning

Tidplan