Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Etappindelning och tidplan

Av kartan nedan framgår planerad fastighetsindelning för VA-utbyggnaden i Linanäs, och i tabellen presenteras tidplanen (kvartalsvis) för när byggnation samt anslutning kommer att ske.

Tidplanen kan komma att revideras under projektets gång.

Indelning

Tidplan