Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Flerbostadshus

Det här ingår i sopavgiften

  • Hämtning av brännbart avfall och matavfall
  • Tillgång till Återvinningscentral för grovavfall, farligt avfall med mera.
  • Tillgång till Samlare för småelektronik

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan också beställa extra tjänster vid enstaka tillfällen, som exempelvis hämtning av grovavfall och extra tömning av soptunnan. Dessa tjänster beställs mot en engångskostnad. Du som är hyresvärd eller sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening är välkommen att kontakta vår kundservice för att beställa dessa tjänster.

Här hittar du taxan och andra bestämmelser

Tilläggstjänster

Matavfallssortering

Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om resterna istället kan sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel. Flerbostadshus och samfälligheter har möjlighet att teckna abonnemang för insamling av matavfall. Visste du t ex att på 5 kg matavfall kan en personbil köra nästan 1 mil?

Tvätta tunnan

Vi rekommenderar att avfallskärlet tvättas minst en gång per år för att den inte ska lukta illa och dra till sig ohyra. Vill du inte göra det själv kan du som fastighetsägare eller medlem i en styrelse beställa en kärltvätt av oss via vår kundservice.