Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Företag

Brännbackens återvinningscentral är i första hand till för att privatpersoner ska kunna lämna sitt grovavfall till återvinning och återanvändning, men även företag har möjlighet att mot en avgift lämna avfall i begränsade mängder. Vi arbetar för att så mycket som möjligt av ditt avfall ska tas om hand på bästa miljövänliga sätt. 

Vem räknas som företagare?

Företagare kan lämna visst avfall på Brännbacken mot en avgift. Du betraktas som företagare när du kommer med avfall som uppenbarligen kommer från ett företag. Utför du arbete åt en privatperson och hjälper denne att lämna avfall så betraktas du också som företag. 

Välkommen!

Typer av bilar som kan lämna avfall

Brännbackens återvinningscentral tar emot mindre fordon upp till små lastbilar < 3,5 ton. Större fordon hänvisas till länets övriga återvinningscentraler för företagare. 

Klippkort

Avgiften beräknas utifrån den totala volym du lämnar. Minsta mängd som debiteras per besök är 1,5 m3. Lämnar du mer än 1,5 m3 räknas detta som två besök, mer än 3 m3 räknas som tre besök osv. Största mängd som går att lämna per besök är 6 m3. Du kan fortfarande betala per besök mot faktura, men besöker du Brännbacken regelbundet lönar det sig att köpa klippkort. Klippkort beställer du av Roslagsvattens kundservice, telefon 08-540 835 40.

Farligt avfall

  • Lämna max 50 liter farligt avfall (inklusive emballage).
  • Märk upp det farliga avfallet tydligt med vad det innehåller. Personalen har rätt att neka till att ta emot farligt avfall om det inte är korrekt uppmärkt.
  • Ladda ner och fyll i blankett på vår hemsida om du önskar få ut en kvittens på att du lämnat farligt avfall, Ladda ner kvittensen här och be personalen på plats kvittera den.

Länk till öppettider