Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Förslag på utbyggnad av reningsverket i Mellansjö

För att möta morgondagens behov av avloppsvattenrening i området kring Mellansjö och Nolsjö på Ljusterö behöver Roslagsvatten bygga ut befintligt reningsverk vid Mellansjö. Exploateringar i området i kombination med utbyggnad till befintlig bebyggelse förutsätter att reningsverket byggs ut och att avloppsvattnet kan tas omhand på ett godkänt sätt.

Läs mer i bifogat dokument nedan.

En anmälan om utbyggnad har lämnats in till Miljö- och hälsoskyddskontoret. Allmänheten samt övriga intressenter är välkomna att lämna synpunkter och ställa frågor kring detta. Synpunkter och frågor sammanställs och besvaras i en separat redogörelse och kompletterar anmälan.

Frågor och synpunkter skickas till Roslagsvatten på miljo@roslagsvatten.se eller Box 437 184 26 Åkersberga.

Frågor och synpunkter behöver vara Roslagsvatten till handa senast den 20 april 2020.

Beskrivning av miljö- och hälsoeffekter för Mellansjö reningsverk.pdf