Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Journummer

Från och med 2020-01-01 har vi nya entreprenörer för hämtning av slam för dig med egen slamanläggning.

Det innebär att du ska ringa direkt till entreprenören efter klockan 16 och på helger. Notera: På fastland kan ni beställa akut tömning som utförs inom 24 respektive 6 timmar. I skärgården utförs akut tömning inom 24 timmar. Priser gäller fr.o.m. 2018-01-01. Här hittar du den fullständiga taxan.

Akuttömning

Akuttömning inom 6 timmar fastland

Akuttömning inom 24 timmar fastland

Akuttömning inom 24 timmar skärgård

Anläggning 0-3 kbm

5 500 kr

3 700 kr

14 000 kr

Anläggning 3,1-6 kbm

5 900 kr

4 100 kr

14 400 kr

Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm

1 050 kr

700 kr

1 750 kr

Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare (samtidig tömning)

4 300 kr

2 800 kr

3 000 kr

Bomkörning, när tömning inte möjlig

530 kr

530 kr

1 600 kr

Jourtelefonnummer Slam Fastland- 0708-53 10 50

Jourtelefonnummer Slam Skärgård- 0721-94 54 86