Kontroll av dagvattenanslutningar runt Sätterfjärden

Viktig information om arbete med avloppsanslutningarna runt Sätterfjärden!

Företaget Rensman AB kommer på uppdrag av Roslagsvatten AB att kontrollera och inventera era dagvatten- och spillvattenanslutningar (avloppsanslutningar) till kommunens ledningar Vecka: 49 och 50.

 

 

Fastigheter runt Sätterfjärden kommer att beröras och beträdas flertalet gånger med anledning av inventeringen. Arbetet kommer att utföras i området under v. 49 och 50, vardagar mellan 8.00 -18.00.

Personalen behöver inte komma in i huset/lägenheten/lokalen så ni behöver inte närvara när undersökningen sker.

Syftet med denna undersökning är att minska belastningen av regnvatten och dränvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd. Tillskottsvattnet medför risk för källaröversvämningar och är även en stor och onödig miljöbelastning.

För att effektivt undersöka era anslutningar använder man bl.a. rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sedan upp genom stuprör, brunnar mm.
Röken är helt ofarlig, s.k. teaterrök, skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

Inför ledningsinventeringen ber vi er att göra följande:

  • Fyll på alla vattenlås som finns inomhus, glöm inte de golvbrunnarna som inte används regelbundet. Man glömmer ofta att det finns brunnar i källaren, garaget eller pannrummet, så se till att fyll på dessa genom att spola eller slå i lite vatten. Detta görs för att undvika rök inomhus.
  • Vi ber er också att före inventeringen startar, ta fram och frilägga de uppsamlingsbrunnar/spolbrunnar för dagvattnet som finns på tomten.

Tänk på att era uppsamlingsbrunnar antingen kan finnas synliga på tomten eller dolda under marken, överväxta.

Vi hoppas att inventeringen inte ska vålla er några besvär. Tänk på att detta arbete görs i syfte att se till att ledningarna fungerar och klarar av de stora mängder regn som idag kan uppstå.

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till VA-utredningsgruppen:
Pablo Schröder, 08-580 209 85 pablo.schroder@roslagsvatten.se
Rensman AB: Torbjörn Borgström 0730-399 138