Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Kostnad för anslutning

En anläggningsavgift för den upprättade förbindelsepunkten debiteras fastigheten enligt Österåkers gällande VA-taxa § 5. Förbindelsepunkten är den geografiska punkt som reglerar ansvarsförhållandet mellan Roslagsvatten och fastighetsägaren. Det är den avgift som är gällande när förbindelsepunkten meddelas som ligger till grund för fakturan. Det spelar således ingen roll när eller om man faktiskt ansluter sin fastighet till den allmänna anläggningen utan avgiften ska betalas när det kommunala ledningsnätet i området är färdigt och det är möjligt att använda den allmänna VA-anläggningen. Roslagsvatten anger 60-dagar som betalningstid på anläggningsavgift. Det finns dock fall där fastighetsägare inte kan finansiera anläggningsavgiften. Om man efter att ha fått skriftligt avslag från 3 banker fortfarande inte kan finansiera anläggningsavgiften kan Roslagsvatten hjälpa till med en amorteringsplan. Kontakta oss för att veta mer.  

Om man har ett nyanlagt avloppssystem kan man eventuellt få ersättning upp till en viss nivå med åldersavdrag på ca 10%/år. Detta bedöms från fastighet till fastighet. Kvitto på anläggningens inköpsvärde ska redovisas.

Vad kommer kostnaden att bli? För att få korrekt prisuppgift för din fastighet kontakta nyanslutningsgruppen på 08-540 835 00 eller nyanslutning@roslagsvatten.se  

Se nedan kostnadsexempel för olika tomtstorlekar, räknat på en ansluten bostadsenhet:

Tomtyta:

2000 m2 = 245 275 kr

2500 m2 = 266 475 kr

3000 m2 = 287 675 kr

Observera att kostnaden för att ansluta ett hus 2018 ännu inte är fastställd.