Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Latrin från utedass

Du som har utedass och inte är ansluten till kommunala avloppsnätet, behöver en speciell latrintömning. Latrinet samlas upp i det speciella kärl som ingår ditt latrinabonnemang. Vi hämtar inte latrin i andra kärl än de som ingår i abonnemanget.

På fastlandet och Ljusterö kan du teckna ett latrinabonnemang och på öar utan väg- eller broförbindelse är du välkommen att lämna enstaka kärl i samband med den övriga sophämtningen. Kontakta gärna vår kundservice för abonnemangsfrågor.

Kompostera din egen latrin

För att kompostera latrin behöver du göra en anmälan till kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Att tänka på när vi hämtar din latrin

Tillslut latrinkärlet och ställ det intill behållaren för brännbart hushållsavfall. Latrinkärlet får väga max 15 kilo! På öar utan bro- eller färjeförbindelse, placera behållaren på en stabil brygga eller vid infarten vid vägen där vi kan komma in med fordon.

Då hämtas din latrin

BoendeformLatrin hämtas vecka
Permanentboende, 12 latrinkärl1, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 48
Fritidsboende, 6 latrinkärl17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43