Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Latrinhämtning Skärgård

Latrinkärl hämtas efter beställning mot avgift på 561 kr/kärl (inklusive leverans av ett nytt kärl). För att du ska få ditt latrinkärl hämtat måste du göra en beställning. Beställningen behöver göras senast torsdag kl. 16.00 veckan innan din ordinarie sophämtning. Beställning görs genom att ringa vår kundservice eller skicka epost på osterakeravfall@roslagsvatten.se

Behöver du flera latrinkärl kan du beställa dessa mot avgift genom att ringa vår Kundservice eller maila osterakeravfall@roslagsvatten.se.

  • Extrakärl i samband med hämtning kostar 153 kr/st.

Du kan också tillhandahålla latrinkärl själv. Då gäller följande dimensioner för att vi ska kunna hämta ditt kärl: Höjd: 31,5 cm, Bredd: 38,5 cm, Volym: 23 liter, svart engångskärl för insamling av latrin med tättslutande lock.

Latrinkärl

Checklista latrinhämtning:
- Kontrollera att ditt latrinkärl är märkt med fastighets-
   beteckning. Om ditt kärl saknar märkning, tex om du
   tillhandahåller eget kärl, måste du se till att märka ditt
   kärl med fastighetsbeteckning.
- Fullt latrinkärl ställs på samma plats ni lämnar ert avfall.
- Latrinkärlet ska vara uppställt senast kl 06:00 på måndagen
   i hämtveckan.
- Latrinkärl får väga max 15 kg styck. Om det väger mer riskerar
   du att det inte blir hämtat.
- Kärlet får inte fyllas till kanten. Lämna minst 10 cm kvar
   till överkanten.
- Locket ska vara stängt.
- I kärlet för latrin får avföring och toalettpapper läggas.
   Det är inte tillåtet att slänga produkter eller kemikalier
   såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops och plast
   eftersom detta stör efterbehandlingsprocessen.
   Eftersom att ditt latrinavfall återförs till kretsloppet som
   växtnäring är det viktigt att latrinet är fritt från skräp.
- Plastsäckar får inte användas i latrinkärlet.
- Alla kärl är engångskärl i plast, förslutningsbara och täta.
   Volym 23 liter.


Priser

Avgifterna gäller från och med 2018-04-01 tills ny avfallstaxa beslutas. 

Tjänster och priser

Tjänst

Tömningsavgift

Hämtning av latrinkärl inklusive leverans av nytt kärl

561 kr/kärl

Ytterligare nya latrinkärl, leverans i samband med ordinarie latrin- eller avfallshämtning

153 kr/kärl

Vi fasar ut latrinhämtningen
Roslagsvatten arbetar med att fasa ut latrinhämtningen till förmån för andra VA-lösningar. Latrinhämtning används i princip bara av fritidshus sommartid. Det är allt färre som har behov av latrintömning och det är en besvärlig och ohygienisk hantering för hämtningspersonalen. Anläggningarna som tar emot latrin blir färre. Därför är det bra att redan nu förbereda sig för andra lösningar exempelvis enskilt avlopp, kompostering av latrin eller förbränningstoalett.

Eget omhändertagande av latrin
Det är möjligt att ordna en egen kompostanläggning för att ta hand om latrinet. Det blir lättare att kompostera om du kompletterar toaletten med en urinavskiljare. Urinen kan spädas med vatten och användas som växtnäring. Resultatet blir en näringsrik kompostmull som kan användas som gödsel. Kompostering av latrin kräver tillstånd från Österåkers kommun, Miljö-och hälsoskyddsenheten. Blankett för anmälan finns på kommunens hemsida. Handläggning debiteras enligt taxa.