Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Mikroplaster i vårt kretslopp

Den senaste tiden har fokus kring mikroplaster i vår miljö uppmärksammats, både i media och i en del forskning nationellt och internationellt. Österåkers kommun kommer från och med 2017 att förbjuda hygien- och kosmetikprodukter med mikroplaster inom kommunens verksamhet. Men även du som invånare kan göra skillnad genom att vara aktiv i dina val för att minimera användandet av mikroplaster.

Vad är mikroplaster?

Mikroplaster är små plastpartiklar, i storleksordningen 1nm – 5mm i diameter. De finns överallt i vårt kretslopp och kan komma från flera olika källor, till exempel från slitage på bildäck, konstgräsplaner, båtskrov, kosmetikaprodukter eller från tvätt av kläder gjorda av exempelvis polyester, akryl eller polyamid.Mikroplast kan bildas oavsiktligt när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs, eller när vi inte återanvänder, återvinner eller slänger plastmaterial på rätt sätt utan plasten blir skräp som successivt bryts ned till mindre och mindre bitar i naturen. Det finns också plast som från början tillverkas som små pellets eller korn.

Plast är långlivad, men kan vittra sönder till mindre fragment. Fullständig nedbrytning av så kallade plastpolymerer i naturliga miljöer kan ta århundraden eller till och med årtusenden.

Problemtiken finns när mikroplaster återfinns i vårt kretslopp och i naturen. Mikroplaster kan lätt intas av många organismer och har hittats i föda som människan äter. Partiklar i mikro- och nanostorlek har visat sig tas upp från mag- och tarmkanalen. Effekterna från intag av plast har setts för djurplankton (påverkan på fotosyntesen), musslor (påverkan på filtrering, minskad larvutveckling), marina maskar (oxidativ stress), kräftdjur (minskad reproduktion), fisk (levertoxicitet) och fåglar (nedsatt allmäntillstånd).  Ett djur som får i sig plaster och mikroplatser går i värsta fall en plågsam död till mötes.

Biologiska effekter kan även orsakas av att tillsatskemikalier som används för att ge vissa egenskaper till plasten läcker ut och tas upp av organismen.

Finns det mikroplaster i vårt dricksvatten?

Roslagsvatten levererar huvudsakligen dricksvatten från Mälaren. I dagsläget finns det inte några detaljerade studier från Mälaren avseende mikroplaster, men provtagningar har nyligen genomförts av Norrvatten och analysresultaten väntas komma i slutet på året (2017).

Råvattnet renas i flera steg i vattenverken, där eventuella plastpartiklar avlägsnas. Det är dock svårt att ge ett exakt svar på hur stor del som avlägsnas. Arbetet med att identifiera förekomsten av mikroplaster i utgående dricksvatten kommer bland annat att genomföras av Norrvatten.   


Större partiklar avlägsnas med hjälp av mikrosilar. Mindre partiklar reduceras genom kemisk fällning, sedimentering, sandfiltrering och kolfiltrering.


De leverantörer som Roslagsvatten får sitt vatten ifrån uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal. Om det skulle förekomma mikroplaster i dricksvattnet skulle det handla om så små mängder att det inte har några effekter på människors hälsa.

Det finns flera sätt att bidra för att spridningen av mikroplaster till hav, sjöar och vattendrag.


Genom att återvinna plasten, gör du en verklig insats. Att göra nya plastsaker av gammal plast är både klimatsmart och minskar dessutom skräpet i vår miljö. Men glöm inte att bara slänga plastförpackningar på återvinningsstationerna eftersom annan plast kan innehålla farliga kemikalier.


När du tvättar fleece eller andra syntetiska material, som akryl och polyester, lossnar mikroplaster. Om du köper second hand-kläder har de tvättats mer än fyra gånger (då det mesta av mikroplasterna lossnar) och är därför ett bättre val.

Behöver du verkligen tvätta? Ibland räcker med att torka av en fläck istället för att tvätta hela plagget. Sköljmedel innehåller även det en hel del mikroplaster. Använd istället ättikssprit och om du vill ha lite doft kan du tillsätta några droppar eterisk olja.

I många hygien- och sminkprodukter finns mikroplaster. Välj produkter som är märkta med Bra miljöval, Svanen, EU Ecolabel, Cosmos organic eller Nature, så slipper du dem.

Du kan också läsa igenom innehållsförteckningen på produkterna för att hitta mikroplaster. Ser du ord som polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate, polymethyl methacrylate och nylon bland ingredienserna så innehåller produkten plast.


Källa. Norrvatten, Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket

Läs mer om kommunens satsning här