Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Miljöstation på Cirkle- K Centralvägen borttagen

Miljöstationen för hushållens farliga kemikalier samt små elektronik (Farligt avfall) togs bort onsdagen den 29/11. Anledningen är att säkerheten för personer som lämnar avfall samt personal som hanterar avfallet inte kan garanteras.

Miljöstationen avvecklad på Circle K Centralvägen

Den 29 november stängdes miljöstationen för hushållens farliga avfall inklusive småelektronik på Circle K Centralvägen.

Miljöstationen stängs för att säkerheten inte kan garanteras för personer som lämnar avfall i stationen eller för personal som hanterar avfallet.

Miljöstationen har under en längre tid haft problem med att företag lämnar stora mängder kemikalier på stationerna. Kemikalier som lämnas på miljöstationen och hanteras ovarsamt kan reagera med varandra och ge upphov till såsom brand, explosioner och giftiga gaser. Miljöstationen har även fungerat som dumpningsplats för till exempel grovavfall.

Behöver du bli av med farligt avfall samt elavfall är du varmt välkommen att besöka Brännbackens återvinningscentral. Du kan också beställa hämtning av farligt avfall och elavfall hos vår kundservice på osterakeravfall@roslagsvatten.se eller på 08-540 835 40.

Innan du lämnar ifrån dig ditt farliga avfall, kom ihåg att alltid märka förpackningen med vilka kemikalier den innehåller.

Med vänliga hälsningar,

Roslagsvatten