Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Muddring av dagvattenparken vid Sätterfjärden

Dammen vid korsningen Söralidsvägen/Margretelundsvägen är en del av vår reningsprocess för dagvatten. Där renas exempelvis regnvatten som rinner ner i brunnar och leds via ledningar till dammen. Vattnet innehåller föroreningar som fastnar i dammen och hamnar i sedimentet.

Just nu pågår ett arbete med att rengöra parken. Det gör vi genom att pumpa upp sedimentet, som så småningom kommer att skickas iväg för behandling. Eftersom sedimentet måste torka innan det kan tas om hand, kommer det att förvaras intill dammarna under en längre tid.

Vi beräknar att arbetet är färdigt och området återställt senast till sommaren 2020.