Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Ny taxa för slamtömning av enskilda avlopp och fettavskiljare

Österåker växer som aldrig förr. Därför behöver vi ta höjd för att en hållbar och sund samhällsutveckling kan ske. Nu ser vi över att den grundläggande infrastrukturen med avfallshantering, vatten och avlopp fungerar och byggs ut med hänsyn till naturen och människorna som bor i Österåker.

Ny taxa – 1 januari 2018

För att möta ökade kostnader och investeringar har ny taxa för slamtömning av enskilda avlopp och fettavskiljare beslutats. Taxan har tagits fram med hänsyn till att täcka de kostnader som tjänsterna genererar. Den nya taxan beslutades på Kommunfullmäktige den 18 september 2017 och börjar gälla 1 januari 2018. Nedan presenteras några av de förändringar som beslutades.

  • Tömning av bdt-avlopp i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare, så kallad samtidig tömning, kommer inte längre att vara kostnadsfri utan debiteras utifrån gällande taxa.
  • Tjänsten för rådgivning och inventering på plats kommer fortsatt att vara kostnadsfri.
  • Avgiften för ekonomitömning och avtalad tömning från land har sänkts. Detta gäller även ekonomitömningar med tömning från sjön (undantaget fritidsboende med anläggningar med volym 0-3 kbm vilka får en ökning).
  • För sjötömning har kommunen valt att kategorin verksamheter ska tillhöra permanentboende istället för fritidsboende. Detta innebär en sänkning för verksamheter när de beställer en ordinarie ekonomitömning.
  • Avgiften för tömning av fettavskiljare från sjön vid en ordinarie ekonomitömning höjs med 520 kr exkl. moms.
  • Hämtning och återvinning av spillfett (fast fett) erbjuds inte längre. Kunder anlitar istället valfri entreprenör. När entreprenör är vald behöver Roslagsvatten meddelas per mejl osterakeravfall@roslagsvatten.se.

Prislista för slamtömning av enskilda avlopp och fettavskiljare, klicka här