Om utvecklingen av Margretelunds reningsverk

Roslagsvatten har sedan 2018 undersökt olika alternativ för att säkra den framtida avloppsreningen för Österåkers kommun och Vaxholms stad. Under våren 2020 blev utredningen klar och Roslagsvatten rekommenderar en utveckling och nybyggnation av det befintliga reningsverket i Margretelund.

Förslaget grundar sig på flertalet parametrar utifrån bland annat miljöhänsyn, lokalisering, ekonomi samt teknik.